در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

زندگی عیسی نجات دهنده ما

تاریخ آپلود: 1/7/2019 5:13:44 AM
منبع:www.irancatholic.com --- www.isabato.com --- https://t.me/irancatholictv --- یوتیوب: irancatholictv ::: ::: ::: نویسنده: ژاک ژومیه *** هدف این کتاب غلبه یافتن بر تعصب، رفع ابهامات و روشن شدن تاریکی ناشی از عدم شناخت اوست. نویسنده کتاب یک راهب دومینیکان است که گرچه اثرش را طبق سنن کلیسای کاتولیک به نگارش در آورده، احترام و تمجید پروتستان ها را نیز هم چون کاتولیک ها کسب نموده است به طوری که تنی چند از ایشان با آگاهی از ارزش این اثر به انگلیسی نیز ترجمه کرده اند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید