در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

قداس -یعنی عشای مقدس ربانی

تاریخ آپلود: 5/15/1402 2:00:00 PM
انتشارات کانون یوحنای رسول
 
 www.irancatholic.com
 
www.isabato.com


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید