در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود خصوصیاتی که خوشبختی را برای ما به ارمغان می اورد چیست به طور مثال جامعه آیه ۱۲ باب ۵ میگوید: (که خواب کارگر شیرین است ولی مال وثروث شخص دولتمند نمیگذارد که او راحت واسوده باشد ) طبق مفهوم و تعمق در این آیه میفهمیم که نگرانی وبی خوابی برای حفظ مال بیش از اندازه و افرطی نمیگذارد که فرد معنای واقعی زندگی را بفهمد و آرامش در زندگی داشته و خوشبخت باشد یعنی ( حرص و طمع )و در آیه تیموتائوس ۱' ایه : ۸،۷: ۶ میگوید : («زیرا هیچ چیز با خود به این دنیا نیاورده‌ایم و هیچ چیز هم از آن نمی‌توانیم ببریم.‏ پس اگر خوراک،‏ پوشاک و سقفی بالای سرمان داریم،‏ به آن‌ها قانع خواهیم بود.‏») یعنی قناعت عامل و موردی ایست برای خوشبختی عامل و موارد دیگر چیست که باعث خوشبختی فرد و مانع خوشبختی فرد میشود باتشکر  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و درود خصوصیاتی که خوشبختی را برای ما به ارمغان می اورد چیست به طور مثال جامعه آیه ۱۲ باب ۵ میگوید: (که خواب کارگر شیرین است ولی مال وثروث شخص دولتمند نمیگذارد که او راحت واسوده باشد ) طبق مفهوم و تعمق در این آیه میفهمیم که نگرانی وبی خوابی برای حفظ مال بیش از اندازه و افرطی نمیگذارد که فرد معنای واقعی زندگی را بفهمد و آرامش در زندگی داشته و خوشبخت باشد یعنی ( حرص و طمع )و در آیه تیموتائوس ۱' ایه : ۸،۷: ۶ میگوید : («زیرا هیچ چیز با خود به این دنیا نیاورده‌ایم و هیچ چیز هم از آن نمی‌توانیم ببریم.‏ پس اگر خوراک،‏ پوشاک و سقفی بالای سرمان داریم،‏ به آن‌ها قانع خواهیم بود.‏») یعنی قناعت عامل و موردی ایست برای خوشبختی عامل و موارد دیگر چیست که باعث خوشبختی فرد و مانع خوشبختی فرد میشود باتشکر

درود

خوشبختی مفهوم ها و تعاریف مختلفی دارد . اما اگر به دنبال مفهوم خوشبختی واقعی در عهد جدید هستید :

مفهوم خوشبختی و برکت و سعادت یکی هست. 

کلمه مترادف آن در زبان یونانی makarios هست.  به معنای خوشا به حال یا سعادت جاودانی هم میتواند باشد که یک نوع بیان شناختی است. در کتاب مقدس به مفهوم تبریک و به مناسبت دریافت عطیه ای بکار رفته است. (انجیل متی ۵: ۱-۱۲ و ۱۳: ۱۶ و ۱۶: ۱۷ یا انجیل لوقا ۶: ۲۰  یا اول پطرس ۴: ۱۴ یا مکاشفه ۱۴: ۱۳ )

این واژه در حال مضارع به مفهوم خبر رسیدن مژده هست. (رجوع شود انجیل متی ۱۱: ۶ ، انجیل لوقا ۱۱: ۲۸ ، انجیل یوحنا ۲۰: ۲۹)

 این نکته را اضافه کنم که پیام کتاب جامعه این است: هر چیزی که خوشبختی در این جهان محسوب میشود همه پوچ است و دنبال باد دویدن است. اما تنها در اراده خدا بودن و در محبت با همسایه زندگی کردن و به دیگران یاری رساندن ما را به  خوشبختی و سعادت واقعی می رساند...

 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!