در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ودرود اگر دردین مسیحیت حجاب اجباری نیست پس چرا راهبه ها حجاب دارند  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام ودرود اگر دردین مسیحیت حجاب اجباری نیست پس چرا راهبه ها حجاب دارند

سلام

نخست اول قرنتیان فصل ۱۱ آیات ۴ تا ۱۶ را بخوانیم:

 «هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوّت کند، سر خود را رسوا می‌نماید.
 امّا هر زنی که سر برهنه دعا یا نبوّت کند، سر خود را رسوا می‌سازد، زیرا اینچنان است که تراشیده شود.
 زیرا اگر زن نمی‌پوشد، موی را نیز بِبُرَدْ؛ و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد.
 زیرا که مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه او صورت و جلال خداست، امّا زن جلال مرد است.
 زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است.
 و نیز مرد بجهت زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد.
 از این جهت زن می‌باید عزّتی بر سر داشته باشد به‌سبب فرشتگان.
 لیکن زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست درخداوند.
 زیرا چنانکه زن از مرد است، همچنین مرد نیز به‌وسیله زن، لیکن همه‌چیز از خدا.
 در دل خود انصاف دهید، آیا شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند؟
آیا خودِ طبیعت شما را نمی‌آموزد که اگر مرد موی دراز دارد، او را عار می‌باشد؟
 و اگر زن موی دراز دارد، او را فخر است، زیرا که موی بجهت پرده بدو داده شد؟
 و اگر کسی ستیزه گر باشد، ما و کلیساهای خدا را چنین عادتی نیست.»
 
این سخنان را پولس به خاطر مشکلاتی که در شهر قرنتس زنان بوجود آورده بودند بیان کرد. به نوعی میتوان گفت در شرایط خاص که در آنجا پیش آمده بود این دستور را به کلیسای تحت نظرش صادر کرد.
 
جماعت رهبانی گروه هایی هستند که برای ورود به آن نیاز است یکسری پروتوکل های آن گروه را با فروتنی پذیرفت. و قواعد خاص و مشترکی بین آنها برقرار است و برای داشتن نظم روحانی نیاز هست که قوانین آن رعایت و در فروتنی اطاعت شود. کسی مجبور نکرده کسی وارد جامعه رهبانیت شود. این انتخاب آنهاست که اینگونه دائم خود را صرف خدمت و دعا کنند. آنها این توصیه پولس را با احترام رعایت میکنند زیرا نمی خواهند حرف و حدیثی در این میان باقی بماند. راهبه ها با اجبار اینکار را نمی کنند و این کار را با محبت انجام میدهند. و معمولا وقتی در دعا نیستند و یا خارج از گروه جماعت رهبانی هستند اجباری برای رعایت حجاب ندارند. 
 
 
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!