در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود شراب چه حکمی دارد و حکم ان درمورد روحانیون چیست چون در عهد قدیم هر کاهنی که از شراب مست میشد جزا میدادند و چرا با این که مسیحت ازدواج را قبول داره ولی روحانیون از ازدواج سر باز زده و تچرید و تجرد میکنند  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و درود شراب چه حکمی دارد و حکم ان درمورد روحانیون چیست چون در عهد قدیم هر کاهنی که از شراب مست میشد جزا میدادند و چرا با این که مسیحت ازدواج را قبول داره ولی روحانیون از ازدواج سر باز زده و تچرید و تجرد میکنند

درود 

 افسسیان  ۵:  ۱۸

مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می‌کشاند؛ بلکه از روح‌القدس پر شوید.

 

شراب مانند خیلی از نمادهای دیگه دو جنبه دارد هم منفی و هم مثبت. از طرفی شراب موجب شادی و شعف و شور و هیجان میشود  و از طرفی در ایام قدیم بر روی زخم میریختند برای ضد عفونی . ---> بنابراین روح القدس به شراب تشبیح شده

 حتی در عروسی ها برای شادی و رقص و مهمانی و تجمع از شراب استفاده میکردند و یهودیان در بعضی اعیاد مهم مثل شب عید پسخ از شراب برای مراسم مذهبی استفاده می کردند و بنابراین وقتی شاگردان از مسیح پرسیدند :

مرقس ۱۴: ۱۲-۱۶

« در نخستین روز عید فَطیر که برۀ پِسَخ را قربانی می‌کنند، شاگردان عیسی از او پرسیدند: «کجا می‌خواهی برویم و برایت تدارک ببینیم تا شام پِسَخ را بخوری؟»او دو تن از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت: «به شهر بروید؛ در آنجا مردی با کوزه‌ای آب به شما برمی‌خورد. از پی او بروید.

 هر جا که وارد شد، به صاحب آن خانه بگویید، ”استاد می‌گوید، میهمانخانۀ من کجاست تا شام پِسَخ را با شاگردانم بخورم؟“ و او بالاخانه‌ای بزرگ و مفروش و آماده به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید.»
    آنگاه شاگردان به شهر رفته، همه چیز را همان‌گونه که به ایشان گفته بود یافتند و پِسَخ را تدارک دیدند.»

 

مسیح نگفت چه چیزی بگیرید بلکه گفت کجا تدارک ببینند. زیرا همه یهودیان در آن شب طبق آیین تورات عمل میکردند و بنابراین شراب در مراسم وجود داشت و خداوند در آن شب آیین قربانی مقدس را افتتاح کرد.

 

از طرفی شراب میتواند جنبه منفی داشته باشد. که خودتان بهتر از بنده میدانید جنبه های منفی شراب چیست. 

 

به طور کلی هر چیزی که شما را از اراده خدا خارج کند و باعث فسق و فجور و اعمال قبیح و افکار پلید شود گناه هست. 

 

مرقس ۷: ۱۴- ۱۵

« عیسی دیگر بار آن جماعت را نزد خود فراخواند و گفت: «همۀ شما به من گوش فرادهید و این را دریابید:

 هیچ چیزی بیرون از آدمی نیست که بتواند با داخل شدن به او، وی را نجس سازد، بلکه آنچه از درون آدمی بیرون می‌آید، وی را نجس می‌سازد.» 
 
-------------------
 
در ارتباط با سوال بعدی شما:
انجیل متی ۱۹: ۱۰- ۱۲
« شاگردان به او گفتند: «اگر چنین است وضع مرد در قبال زن خود، پس ازدواج نکردن بهتر است!»
 عیسی گفت: «همه نمی‌توانند این کلام را بپذیرند، مگر کسانی که به ایشان عطا شده باشد.
 زیرا بعضی خواجه‌اند، از آن‌رو که از شکم مادر چنین متولد شده‌اند؛ بعضی دیگر به‌دست مردم مقطوع‌النسل گشته‌اند؛ و برخی نیز به‌خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج چشم می‌پوشند. هر که می‌تواند این را بپذیرد، بگذار چنین کند.»
 
این افراد توصیه پولس رسول را نیز رعایت کرده اند (اول قرنتیان فصل ۷ مطالعه شود).
 
البته اگر بخواهیم تحت الفظی مکاشفه یوحنای رسول فصل ۱۴: ۱- ۵ را بخوانیم پاداش این گونه افرادی که بخاطر پادشاهی خدا از ازدواج صرف نظر میکنند و تمام وقت زندگی خود را وقف خدمت خدا میکنند آشکار میشود!!
«    آنگاه همین که نظر کردم، آن بره را دیدم بر کوه صهیون ایستاده با یکصد و چهل و چهار هزار تن که نام او را و نام پدر او را بر پیشانی نوشته داشتند.
 و صدایی از آسمان شنیدم پرخروش چون آبهای پر‌شتاب؛ و غرّان چون رعد؛ آن صدا که شنیدم به صدای چنگ‌نوازان می‌مانست آنگاه که چنگ بنوازند.
 و سرودی تازه سر دادند در پیشگاه آن تخت و در حضور آن چهار موجود زنده و آن پیران. و آن سرود را هیچ‌کس نتوانست بیاموزد، مگر آن یکصد و چهل و چهار هزار تن که از میان زمینیان خریده شده بودند.
 اینان همان کسانند که خود را آلودۀ زنان نساختند، زیرا که باکره‌اند. اینان راه بره را دنبال می‌کنند هر کجا که برود. اینان از میان آدمیان خریده شدند و به‌عنوان نوبر بر خدا و بره عرضه شدند.
 هیچ دروغی در دهانشان یافت نشد. اینان بَری از هر عیبند.»
این متن مکاشفه از نظر تمثیلی ، تفسیرهای دیگری نیز دارد. اما معنای تحت الفظی آن مشخص است.
 
در انتها باید گفت ازدواج یک راز عظیم و مقدس است و عهد تجرد هم یک راز عظیم و مقدس است. در ازدواج مسئولیت خانواده ایجاد یک محیط امن برای حیات کلیساست و خانواده یک کلیسای کوچکیست که در خداوند بنا شده است.
عهد تجرد هم به نوعی دیگر یعنی خدمت و محبت به دیگران است البته همه برای این خدمت سخت دعوت نشده اند تنها یک عده قلیلی هستند که این توانایی را دارند که بخاطر پادشاهی خدا از ازدواج چشم پوشی کنند و جان و وقت و زندگی خود را صرف خدمت خدا و قوم خدا و افراد غریبه کنند.
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!