در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ودرود این موضوع کمی برای ما غیر قابل فهم است که چرا عیسی آن زن گناهکار و فاحشه گر را بخشید در حالی که خود پایبند به حکم خدا و شریعت از لحاظ قلبی بود و هیچ وقت از شریعت سر باز نزد نماز میخواند به معبد میرفت و و کمک هم میکرد اما این موضوع کمی قابل فهم نیست که خودش هم میگوید خود را بی جهت ازمایش مکن پس چرا زنی که دچار وسوسه شد و گناهکار بود و گناه کرد بخشیده شد آیا عمل گناه نتیجه بخشیده شدن رو دارد  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام ودرود این موضوع کمی برای ما غیر قابل فهم است که چرا عیسی آن زن گناهکار و فاحشه گر را بخشید در حالی که خود پایبند به حکم خدا و شریعت از لحاظ قلبی بود و هیچ وقت از شریعت سر باز نزد نماز میخواند به معبد میرفت و و کمک هم میکرد اما این موضوع کمی قابل فهم نیست که خودش هم میگوید خود را بی جهت ازمایش مکن پس چرا زنی که دچار وسوسه شد و گناهکار بود و گناه کرد بخشیده شد آیا عمل گناه نتیجه بخشیده شدن رو دارد

سلام بر شما

تمام موضوع عهد جدید همین است! مسیح نیامد تا محکوم کند بلکه گمشدگان را نجات دهد. او نیامد تا تمام عهد قدیم را باطل کند بلکه کامل کند!!

 

انجیل یوحنا ۱۲: ۴۵-۵۰

« هر که بر من بنگرد، بر فرستندۀ من نگریسته است.

 من چون نوری به جهان آمده‌ام تا هر که به من ایمان آوَرَد، در تاریکی نماند.
 اگر کسی سخنان مرا بشنود، امّا از آن اطاعت نکند، من بر او داوری نمی‌کنم؛ زیرا نیامده‌ام تا بر جهانیان داوری کنم، بلکه آمده‌ام تا آنها را نجات بخشم.
 برای کسی که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد، داوریْ دیگر هست؛ همان سخنانی که گفتم در روز بازپسین او را محکوم خواهد کرد.
 زیرا من از جانب خود سخن نگفته‌ام، بلکه پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و از چه سخن برانم.
 و من می‌دانم که فرمان او حیات جاویدان است. پس آنچه من می‌گویم درست همان‌چیزی است که پدر گفته است تا بگویم.»
 
انجیل لوقا ۹ : ۵۶
«زیرا که پسر انسان نیامده است تا جان مردم را هلاک سازد بلکه تا نجات دهد. پس به قریه‌ای دیگر رفتند.»
 
انجیل لوقا ۱۹: ۱۰
«زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد.»
 
انجیل یوحنا ۳ : ۱۷
«زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به‌وسیله او جهان نجات یابد.»
 
انجیل متی ۵: ۱۷-۱۹
«گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران را نسخ کنم؛ نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم.
 زیرا آمین، به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین از میان نرود، نقطه یا همزه‌ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت، تا اینکه همه به انجام رسد.
 پس هر که یکی از کوچکترینِ این احکام را کم‌اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهیِ آسمان، کوچکترین به‌شمار خواهد آمد. امّا هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهیِ آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.»
 
 
و آیات بسیار دیگر
 
--------------------
 
مزد هر گناهی مرگ است. یک دروغ خیلی ساده و پیش پا افتاده هم گناه است. چطور گناه یک زن به چشممان می آید اما گناهان بسیار خود را چشم پوشی می کنیم؟
اتفاقا این ماجرا نشان میدهد چقدر یهودیان آن زمان برای کلام خدا حرمت قائل میشدند و تنها خواستار اجرای حکم خدا بودند. اما مسیح حکم خدا در عهد قدیم را باطل نکرد بلکه به این اشاره کرد که همه گناهکارن و اگه وجدان داشته باشند میفهمند در مقامی نیستند که حکم خدا را در این باره اجرا کنند. زیرا شریعت داده شد تا ما بدانیم مزد گناه چیست. اما محبت خدا مرگ ما را نمی خواهد بلکه مسیح آمد تا همه را نجات دهد.
مسیح به جای همه ما مرد تا خون او عوض خون ما ریخته شود و خودش قربانی ما شد تا نشان دهد او میخواهد هر که در او بماند زنده شود و در مرگ و رستاخیزش سهیم گردد.
 
یوحنا ۳: ۱۶
«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.»
 

رومیان ۳: ۲۲-۲۳

«  این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همۀ کسانی می‌شود که ایمان می‌آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست.   زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند.»

 

رومیان ۶: ۲۱-۲۳

«در آن زمان، از انجام اعمالی که اکنون از آنها شرمسارید، چه ثمری بردید؟ نتیجۀ انجام آن اعمال، مرگ است!امّا حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده‌اید، ثمری که می‌برید نیل به تقدّس است که به حیات جاویدان می‌انجامد. زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیحْ عیساست.»

 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!