در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ودرود ایا مسیحیت دین است یا همراه دین راه هم هست چون خود عیسی گفت : من راه هستم  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام ودرود ایا مسیحیت دین است یا همراه دین راه هم هست چون خود عیسی گفت : من راه هستم

سلام بر شما

دین یعنی آیین، شرع، شریعت، کیش، مذهب

مذهب از ریشه ذهب می آید به مفهوم راه و روش

 

پس ما در مسیحیت دین و مذهب داریم یعنی خود مسیح. 

شریعت نیز داریم. یکسری شریعت های ظاهری تنها منسوخ شد عوضش شریعت کامل دیگری داده شد. به عنوان مثال دیگر ما در مسیحیت واجب نیست ختنه ظاهری کنیم بلکه ختنه ما در قلبمان است . زیرا فلسفه ختنه کردن یعنی عضو قوم خدا شدن.

یا مثلا در عهد قدیم آیین انواع قربانی ها بود ولی در عهد جدید ما یک قربانی داریم که برای همه گناهان ما مرد و نیاز به قربانی حیوانات به عوض گناهان ما نیست.

پس شریعت ما قلبی است. مثلا ده فرمان موسی همچنان در فصل ۵ تا ۷ انجیل متی برقرار است اما کامل شده. مثلا ده گفتار موسی که به ده فرمان مشهور است می فرماید زنا نکن ولی در مسیحیت ما نه تنها نباید عمل زنا انجام ندهیم بلکه حتی به زنا و شهوت هم نباید فکر کنیم و فکر گناه را در لحظه ایجاد از بین ببریم.

 

ما پیرو کتاب نیستیم ما پیرو مسیح و کلام وی هستیم.

مسیح راه و روش زندگی ما است. او هم انسان کامل و هم خدای کامل است.

پس ما از طریق و راه و رسمی که به انسانیت کامل میرسد نیز شبیه به وی خواهیم شد. و انسانیت کامل با محبت و بخشش و نیکویی همراه است و ما را از راه مسیح به خدای پدر میرساند.

مسیح راه ،و شفاعت کننده ما نزد پدر است.

او تنها راه ممکن برای رسیدن به پدر است.

انجیل یوحنا  ۱۴:  ۶

«عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید.»

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!