در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ودرود چه عواملی باعث پیشرفت مسیحیت در تاریخ شد و مهمترین فرق مسیحت و یهودیت در چیست وچه بود و این که میگوید این معبد با تمامی ساختارش فرو خواهد ریخت مفهومش چیست و اینکه میگوید امت هارا شاگرد سازید به نام اب و اب و روح اقدس منظور اتحاد کلیسا بود یا چیز دیگر  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام ودرود چه عواملی باعث پیشرفت مسیحیت در تاریخ شد و مهمترین فرق مسیحت و یهودیت در چیست وچه بود و این که میگوید این معبد با تمامی ساختارش فرو خواهد ریخت مفهومش چیست و اینکه میگوید امت هارا شاگرد سازید به نام اب و اب و روح اقدس منظور اتحاد کلیسا بود یا چیز دیگر

درود بر شما

پیام انجیل و مژده نجات و کار خدا در قلبها و نجات جانها باعث رشد مسیحیت شد. مسیحیت یک فلسفه انسانی یا یک آیین ساخته دست بشر نیست. بلکه براستی حقیقتی بود که هر بار که خود را ثابت کرد قلب بسیاری را تسخیر کرد و پادشاهی خدا در قلبهای بسیاری برقرار شد و انسانهای زیادی طعم آزادی درونی را چشیدند و محبت خدا در بین جوامع گسترش یافت.

 

-------------

عهد جدید (مسیحیت) تحقق عهد قدیم (یهودیت) هست. این دو، پیروان دو عهد که خدا با قومش بسته. یهودیت دینی هست که تقریبا محدود به یک نژاد خاص طبق وعده هست اما در مسیحیت: تحقق عهد قدیم به سایر اقوام از هر قوم و هر نژاد گسترش یافته و ابعاد نجات، جهانی است و این چنین در همه جای دنیا خواهران و برادران بسیاری پراکنده شده اند و آنهایی که در مسیح زندگی میکنند همچون نور و نمک باعث میشود دنیا کاملا فاسد نشود.

-------------------------

در مورد سوال سوم در انجیل یوحنا چند آیه جلوتر جوابش نوشته شده!

انجیل یوحنا ۲: ۱۸-۲۲ 

 

 

« پس یهودیان روی به او آورده، گفتند، به ما چه علامت می‌نمایی که این کارها را می‌کنی؟

 

 عیسی در جواب ایشان گفت، این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود.
 آنگاه یهودیان گفتند، در عرصه چهل و شش سال این قدس را بنا نموده‌اند؛ آیا تو در سه روز آن را برپا می‌کنی؟
 لیکن او درباره قدس جسد خود سخن می‌گفت.
    پس وقتی که از مردگان برخاست شاگردانش را به‌خاطر آمد که این را بدیشان گفته بود. آنگاه به کتاب و به کلامی که عیسی گفته بود، ایمان آوردند

 

 

-------------

در مورد سوال چهارم:

تعمید راز پیوند به تن مسیح یعنی کلیساست. پس مطمئنا ما که بسیاریم در مسیح یک میشویم و در مرگ و رستاخیز وی شریک خواهیم شد بشرطی که در او بمانیم و پیوسته در کلیسای وی با وفاداری و فروتنی در اطاعت باشیم و همسایه و خدا را خدمت کنیم.

به جاست که این آیات مقدس را یک بار دیگر بخوانیم:

افسسیان ۴: ۲-۶

«  در کمال فروتنی و ملایمت؛ و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید.

 به‌سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را که از روح است، به‌مدد رشتۀ صلح حفظ کنید.
 زیرا یک بدن هست و یک روح، چنانکه فراخوانده شده‌اید به یک امیدِ دعوت خویش؛
 یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛
 و یک خدا و پدر همه که فوق همه، از طریق همه، و در همه است.»

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!