در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود ایا عیسی در کودکی هم معجزه میکرد  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و درود ایا عیسی در کودکی هم معجزه میکرد

سلام بر شما

طبق انجیل های رسمی و سنت کهن کلیسا خیر. یشوعا اولین نشانه را در جشن عروسی قانا نشان داد و ماموریت خود را بعد از تعمید توسط یوحنای تعمید دهنده و ۴۰ روز روزه در بیابان آغاز کرد.

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!