در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

این سخنان عیسی مفهومش چیست به چه موضوع تاریخی اشاره دارد هفت انتقاد عیسی عبارتند ۴- آنها قانون را تدریس می‌کنند ولیکن مهمترین قسمتهای آن را انجام نمی‌دهند - عدالت، محبت و ایمان به خدا. آنها به جزئیات قانون مانند ادویه آن اهمیت می‌دهند ولیکن گوشت اصلی آن را بی اهمیت می‌شمارند (متی ۲۳:۲۳–۲۴).  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

این سخنان عیسی مفهومش چیست به چه موضوع تاریخی اشاره دارد هفت انتقاد عیسی عبارتند ۴- آنها قانون را تدریس می‌کنند ولیکن مهمترین قسمتهای آن را انجام نمی‌دهند - عدالت، محبت و ایمان به خدا. آنها به جزئیات قانون مانند ادویه آن اهمیت می‌دهند ولیکن گوشت اصلی آن را بی اهمیت می‌شمارند (متی ۲۳:۲۳–۲۴).

با درود 

فریسیان انسانهای دینداری بودند که متاسفانه کمی بیش از حد به جزئیات شریعت میپرداختند و از اصل ماجرا گاهی دور می ماندند. همانطور که مسیح اشاره کرد آنها عدالت و محبت و ایمان به خدا را در میان جزئیات دین گم میکردند. به عبارت دیگر معلمان دینی ، بار سنگین جزئیات شریعت را بر مردم عام تحمیل میکردند ولی خود از انجام گفته های خود ابا میکردند و هر بار تبصره ای برای انجام ندادن آن اعمال توسط خود بیان میکردند و این جالب نبود و خداوند آنها را دعوت کرد تا از اصول ایمان پیروی کنند و آنقدر بیهوده درگیر مسائل پیش پا افتاده نشوند و حقیقت را از یاد نبرند.

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!