در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

نگاه کاتولیک به مقوله جادو و جادوگری و دعا نویسی ، فالگیری و از این قبیل کارها چگونه هستش . قبلا از ایجاد سایت خوب و تاثیر گذار شما تشکر میکنم . ضمنا عمیقا دعا میکنم که قلب یک یک ایرانیان به خواست پدر توجه مسیح و توسط روح القدس لمس بشه و نجات و رهایی و آزادی برای مردممون به لطف کار عظیم خدا صورت بگیره . در نام قدوس خداوند عیسی دعا کردم آمین  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

نگاه کاتولیک به مقوله جادو و جادوگری و دعا نویسی ، فالگیری و از این قبیل کارها چگونه هستش . قبلا از ایجاد سایت خوب و تاثیر گذار شما تشکر میکنم . ضمنا عمیقا دعا میکنم که قلب یک یک ایرانیان به خواست پدر توجه مسیح و توسط روح القدس لمس بشه و نجات و رهایی و آزادی برای مردممون به لطف کار عظیم خدا صورت بگیره . در نام قدوس خداوند عیسی دعا کردم آمین

در مورد غیب گویی از راه ارتباط با مردگان، طبق کتاب مقدس این عمل به شدت توسط شریعت عهد قدیم ممنوع اعلام شده است.
رجوع کنید به :
لاویان 19: 26؛ 19: 32-27 ، تثنیه 18: 9-14 ، اشعیا 8: 19
اما وسوسه یاری جستن از آن گاهی بسیار زیاد بود. مثل شائول پادشاه رجوع کنید به
اول سموئیل فصل 28.
تقریبا تا 160 سال قبل تولد مسیح یهودیان امیدی به جهان دیگر نداشتند.
 در ادبیات خاخام های یهود یا همان ربی ها جایگاهی که روح درگذشتگان در آن آرام می یابد به اصطلاح «آغوش ابراهیم» نامیده شده است. اصطلاحی که خود مسیح نیز از آن استفاده کرده است.
لوقا 16 : 19 - 31

ترتولیان که از پدران کلیسا در سده دوم و سوم است میفرماید:
جادوگران اشباحی را پدیدار کرده  و تا بی حرمتی به ارواح مردگان پیش می روند. آنها از کودکان برای بانگ زدن «پیامهای غیبی» استفاده میکنند. آنها با تردستی های فریب کارانه خود گویی برای سرگرمی، بسیار کارهای خارق العاده ای انجام می دهند. همچنین آنها با داشتن نیروی دیوها و فرشتگان است که حتی بزها و میزها را می بینیم که آینده را پیشگویی می کنند.
=================
بخشی از مجمع واتیکان دوم، کلیسا در جهان امروز، 1 : 18
«ایمان توانایی آن را دارد تا به پرسش نگران کننده انسان درباره آینده اش پاسخ دهد. در عین حال ایمان به ما این امید را می دهد که خواهران و برادران عزیزمان که پیشتر درگذشته اند، در نزد خدا زندگی راستین را یافته اند، و همچنین به ما این امکان را می دهد که در مسیح با آنان متحد شویم»
===================
این ادعاها با ایمان مسیحی در تناقض اند. خدای مسیحیان خدایی دوردست و غیر قابل دسترس نیست. او خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب است. خدایی آشنا و نزدیک به انسان که در مسیح چهره اش را به ما آشکار می کند و هر یک از ما را دعوت می کند تا در صمیمیت با او سهیم شویم.
برای مسیحیان، انسان آفریده خدا ، محکوم به سرگردانی در فضاهای کیهانی نیست.
مسیر او هدف و نهایتی دارد: ملکوت خدا، خانه پدر.
پایان او و سرنوشت او اتحاد ابدی با خداست.
برای مسیحیان، انسان یک فرشته نیست.
ریشه های جسمانی اش نه یک سقوط و نه یک پستی نیست.
مسیح که کالبد انسانی به خود گرفت و انسان را در تمامیت هستی اش رهایی بخشید، این را به خوبی نشان داد.
ایمان مسیحی تصدیق می کند که انسان آفریده خدا و موجودی آزاد است. خدا محبتش را به این انسان عرضه می کند، اما انسان می تواند آن را نپذیرد.
انجیل ها در چندین جا امکان این را ذکر می کنند که انسان این تصمیم نابخردانه را گرفته و برای ابد خود را ببازد.
خدای مسیحیان همیشه محبتش را به کسانی که می شناسد و به نام می خواند عرضه میکند. نجاتی که مسیح برای همه انسانها به ارمغان می آوردنجاتی شخصی است و نه یک رستگاری همگانی.
این نقشه خدا برا انسان هرگونه تناسخ را کنار میگذارد.
=============
کلیسا احضار ارواح را محکوم می کند و رسما ما را از پرداختن به آن بر حذر می دارد. اما این را نفی نمی کند که در دنیای مادی همچون در جهان روح، رویدادها و پدیده هایی هستند که توضیح آنها دشوار است.

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!