در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

درودهای فراوان به دست ادر کاران این سایت خوب سوالی یرای من در ذهنم به وجود آمده چرا مسیحیان ایران در برابر کلیسای جماعت ربانی سکوت کرده اند؟ کار را بجایی رسانده اند که ضد کتاب مقدس موعظه می کنند! کشیش انجا خود را شبان کلیسا معرفی کرده و در تعلیمات آنجا اعلام کرده ما خدا هستیم بیایید مارا بپرستید و سجده کرده و عبادت نمایید! افرادی که دت مسیحیت خود پافشاری نماید به اشکال مختلف آن فرد را تحت فشار روحی قرار میدهند در این کلیسا دروغ گفتن جایز است! در مورد دیگران به راحتی قضاوت می کنند! زمانیکه به این افراد گفته می شود که ما نمی توانیم در مورد دیگران قضاوت کنیم می گویند ما می توانیم چونکه ما خداوند هستیم با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر شما  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

درودهای فراوان به دست ادر کاران این سایت خوب سوالی یرای من در ذهنم به وجود آمده چرا مسیحیان ایران در برابر کلیسای جماعت ربانی سکوت کرده اند؟ کار را بجایی رسانده اند که ضد کتاب مقدس موعظه می کنند! کشیش انجا خود را شبان کلیسا معرفی کرده و در تعلیمات آنجا اعلام کرده ما خدا هستیم بیایید مارا بپرستید و سجده کرده و عبادت نمایید! افرادی که دت مسیحیت خود پافشاری نماید به اشکال مختلف آن فرد را تحت فشار روحی قرار میدهند در این کلیسا دروغ گفتن جایز است! در مورد دیگران به راحتی قضاوت می کنند! زمانیکه به این افراد گفته می شود که ما نمی توانیم در مورد دیگران قضاوت کنیم می گویند ما می توانیم چونکه ما خداوند هستیم با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر شما

با عرض سلام خدمت شما عزیز خداوند

 

لطفا اسم جایی را نیاورید. ما نباید دیگران را قضاوت کنیم. قبل از شورای واتیکان دوم ، کلیسای کاتولیک نسبت به کلیساهای غیر کاتولیک ، موضع سرسختانه داشت اما این موضع گیری نتیجه خوبی نداشت... 

قبل از شورای واتیکان دوم بارها اتفاقات تلخی بین کلیساها رخ داده است و مسیحیان زیادی قربانی افراط گرایی و تعصب شده اند. 

همانطور که می دانید تعصب گناه است. (رومیان 2: 8 و دوم قرنتیان 12: 20 و غلاطیان 5: 20 و ...)

آن دوران برای ما به پایان رسیده است و کلیسای کاتولیک سعی می کند در جهت اتحاد مسیحیان و آرزوی خداوندمان تلاش کند. ما هر روزه در دعا برای اتحاد کلیساها هستیم.

ما تمام برادران و خواهران پروتستان را احترام می گذاریم و سعی می کنیم نقاط مشترک بین کلیساها را ببینیم و در محبت برای اتحاد تلاش کنیم.

 

ما سعی می کنیم از گذشته درس بگیریم.

 

فراموش نکنیم که پطرس هنگامی که از مسیح درخواست کرد همچون او بر آب راه رود، و خداوند به او فرمان داد «بیا»، تا موقعی که پطرس به سوی خداوند نگاه می کرد و راه می رفت، بر روی آب بود اما زمانی که حواسش به اطراف پرت شد، در آب فرو رفت. (متی 4: 24-32)

 

این درسی برای ما می تواند باشد که ما بسوی خدا قدم برداریم و نگاهمان را از دیگران به خدا برگردانیم تا غرق حاشیه ها نشویم.

 

انجیل متی فصل 7: 1-5 ، اول به خود دقت کنیم تا الگوی خوبی باشیم و دیگران را قضاوت نکنیم تا قضاوت نشویم. 

 

فیض و رحمت خداوندمان با شما 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!