در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

با درود. در ایران که شرایط برای تعمید خیلی دشوار است آیا فرد میتواند شخصا عمل تعمید را انجام دهد یا از کلیسا های غیر کاتولیک تعمید بگیرد؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

با درود. در ایران که شرایط برای تعمید خیلی دشوار است آیا فرد میتواند شخصا عمل تعمید را انجام دهد یا از کلیسا های غیر کاتولیک تعمید بگیرد؟

درود بر شما

 
ابتدا بهتر است تعالیم رسمی کلیسا را مرور کنیم:
 
در شماره 1257 تعالیم رسمی آمده که خدا نجات را مقید به آیین تعمید کرده است اما خود او به آیین های فیض بخش خویش مقید نمی شود.
 
در شماره 1258 تعالیم رسمی آمده که (۱) تعمید از خون و (۲) اشتیاق به تعمید هم امکان پذیر است و یعنی کسی که تعمید ندارد اگر در راه مسیح خداوند کشته شود یا اینکه در شماره 1259 داوطلبانی که قبل از تعمید از دنیا می روند و میل شدید به تعمید به همراه توبه و پشیمانی از گناه و داشتن محبت سرلوحه آنها شده بوده جزو نجات یافتگان به همراه تعمید یافتگان قرار میگیرند و این خود یک تعمید به حساب می آید و شماره 1261 در رابطه با (۳) اطفال و کودکانی که بدون تعمید مرده اند نیز تاکید شده آنها نیز جزو تعمید یافتگان قرار می گیرند زیرا خداوند آنها را نیز از طریق خود نجات میدهد زیرا گناهی نداشتند.
 
 
 
در 1256 نیز تاکید شده است:
 
«معمولا اسقف و کشیش تعمید را اجرا می کنند و در کلیسای لاتینی شماس ها نیز این کار را انجام می دهند.
در صورت ضرورت، هر کسی حتی کسی که خود تعمید نیافته، با استفاده از سنت و مراسم تثلیثی مورد تایید کلیسای کاتولیک می تواند تعمید دهد اگر نیت لازم را داشته باشد. این نیت عبارت است از اراده انجام دادن آنچه کلیسا هنگام تعمید انجام می دهد. کلیسا دلیل این امکان را در اراده خدا بر نجات عموم و ضرورت تعمید برای نجات می داند.»
 
 
 
- و از طرفی تعمید (پذیرش زندگی جدید در عیسی مسیح و عضویت در کلیسا) که تنها یکبار صورت می گیرد. در تعمید، ما به فرزندان خدای آسمانی بدل می گردیم.
 
 
 
در جواب سوال شما با توجه به قوانین کلیسا، باید عرض کنم ، بله می توانید.
اما پیشنهاد ما این است که این کار را نکنید زیرا کلیسا براحتی شما را نخواهد پذیرفت چون کلیسا نمیداند آیا همه چیز طبق قانونش پیش رفته یا خیر...
 
پس لطفا عجله نکنید و طبق  1257 تا ۱۲۵۹ با خیال راحت ایمان داشته باشید که اگر در مسیح بمانید و پیرو کلیسایی که بنا نهاد باشید، شما نجات را حتما خواهید یافت و عضو کلیسا هستید زیرا برای تعمید اشتیاق دارید و در کلام وی وفادار مانده اید پس این تا موقعی که تعمید رسمی نگرفته اید نوعی تعمید به حساب می آید.
 
اگر عجله کنید رازهای استواری و آشتی و ...  براحتی از طرف کلیسا به شما داده نخواهد شد.
 
 
 
دعا کنیم تا به یاری خدا و طبق اراده وی بزودی شرایط برای تعمید تشنگان خداوند و حق جویان از طریق کلیسا در ایران ایجاد شود. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------
 
در ارتباط با تعمید میتوانید مطالب مفید ذیل را نیز مطالعه فرمائید:
 
- زندگی نوین از چه زمانی آغاز می شود؟
در اصل با گرفتن تعمید؛ هر بار هم که پس از ارتکاب گناهی سنگین، توبه می کنیم، در مراسم ندامت، به گناهانمان اعتراف و اظهار پشیمانی می کنیم، عطیه نخستینِ تعمید (زندگی نوین) را از نو بر خود روا       می داریم.
 
- تعمید چیست؟ درباره تعمید چه می دانید؟
ما از راه تعمید، مسیحی می شویم. این بدان معناست که به یک زندگی نوین قدم می گذاریم که همان  رابطه ای دوستانه با خدا است. در این حال، ما فرزندان خدا و دوستان عیسی مسیح هستیم. همه گناهان پیشین ما شسته می شود و تثلیث اقدس در روح ما منزل می کند.
 
- از کجا می دانیم که از راه تعمید، همه گناهانمان شسته می شود؟
تعمید با ریختن آب بر فرد اجراء می شود و همزمان این کلام به بیان در می آید: من تو را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید می دهم.
آب نشان ملموس و ظاهری پاکی و زندگانی است. در این آیین فیض بخش، این نشانِ ظاهری، امر مورد نظر را که همان پاکسازی روح از آلودگی گناه است، به جریان می اندازد. یحیی تعمیددهنده «به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می نمود» (مر، 1، 4). این تعمید، نخستین تصویر از تعمید مسیحی است. (بنا به روم، 6، 11، کو، 2، 12 و 1 پط، 1، 3-9، تعمید به منزله مشارکت در مرگ و رستاخیز مسیح است و ما می توانیم با عطیه روح القدس و روشنگری حاصل از نزول او، از آن پس شهادت دهیم؛ همچنین مراجعه کنید به عب، 10، 32-39). 
مسیحِ قیام کرده به رسولان چنین می گوید: «هرکه ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد» (مر، 16، 16). در این آیه منظور از نجات این است که گناهان او به شمار نخواهند آمد.
 
- چرا مسیحیان به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید می گیرند؟
عیسی به رسولان و حواریون خود این رسالت را داد که همه قوم ها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهند. در متی (28، 18-20) او می گوید: «پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته، همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید. و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام، حفظ کنند و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم».
 
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!