در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما. نسکی است در مسحیت که برای دوری ارواح پلید استفاده میشه نامش چیست؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

درود بر شما. نسکی است در مسحیت که برای دوری ارواح پلید استفاده میشه نامش چیست؟

در مسیحیت اخراج ارواح پلید توسط اسقف و یا کشیشی که از طرف اسقف معین شده انجام میگیرد و این کاری نیست که هر کس انجام بده. کتاب دعا و مراسم را نیز اسقف یا کشیش مسئول در اختیار دارد و در اختیار عموم نیست!

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!