در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

بادرودی فراوان. پولس کیست و خیانت هایش چیست؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

ببخشید کتاب مقدس که در کلیسا میخوانند به چه زبانی است؟

قبل از شورای واتیکان دوم (در سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵) به زبان لاتین میخواندند.اما بعد از شورای واتیکان دوم  به بعد، در بیشتر کلیساهای کاتولیک به زبان بومی آن منطقه ای که کلیسا هست خوانده میشود. منتها در ایران حکومت مانع میشود مراسم و کتاب مقدس به زبان فارسی باشد...

 

  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

منابع شما فقط از کتاب مقدس است؟

خیر!

ما سه منبع الهی داریم.

۱- کتاب مقدس که توسط پدران در شوراهای کلیسایی مشخص شد

۲- پدران کلیسا و شوراهای کلیسایی (که سنت را تشکیل میدهند)

۳- تفسیرهای رسمی کلیسا که تحت مرجعیت رسمی کلیسا هست.

 

ما اهل کتاب نیستیم بلکه اهل مسیح هستیم. خدا از این سه طریق با ما صحبت میکنه. روح القدس به کلیسا داده شد و کلیسا بدن خداوند است و خدا سر کلیساست.

کلیسای کاتولیک مانند درخت کهنسالی است که همیشه زنده است و شاخه های فراوانی بنا به ضرورت در آن رشد یافته است و خدا هدایت کرده. هر جا که نیاز به اصلاح یا تغییر باشد (مثل هرس درخت) در شوراهای کلیسایی پدران کلیسا توسط روح القدس هدایت شده و قوانین را بروز میکنند. بعضی اعتقادات کلیسا همیشه ثابت هست و تغییر ناپذیر است اما بعضی از قوانین بنا به شرایط تغییر میابد و در هر صورت کلیسا تحت رهبری خداوند است و جایگاه روح القدس است.

 

در ضمن شوراهای کلیسایی نمونه آن در کتاب اعمال رسولان موجود است. و در آنجا توضیح میدهد که ما (پدران کلیسا) به همراه روح القدس تصمیم گرفتیم که... 

 

اعمال رسولان ۱۵: ۲۸

پدران کلیسا در یکی از شوراهای کلیسایی میفرمایند:

« روح‌القدس و ما مصلحت چنین دیدیم که باری بر دوش شما ننهیم، جز این ضروریات که...»

 

نکته دیگراز ابتدا ما دو سنت در عهد جدید میبینیم ، یکی سنت شفاهی و دیگری سنت کتبی. بعضی از سنت های کتبی بعدها جزو کتاب شد مثل نامه های رسولان. و سنت شفاهی بعدها توسط شاگردان رسولان جمع آوری شد و این شاگردان جزو پدران کلیسا میباشند.

به عنوان مثال :

۲ تسالونیکیان ۲: ۱۵

« پس، ای برادران، استوار باشید و سنّتهایی را که چه با سخنِ زبان (سنت شفاهی) و چه با نامه به شما سپردیم، نگاه دارید.»

 

۱ قرنتیان ۱۱: ۲

«شما را تحسین می‌کنم که در همه چیز مرا به‌یاد می‌آورید و سنّتها را به همان شکل که به شما سپردم، حفظ می‌کنید

 

 

  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

درودی دوباره. غسل تعمید را میشود کلی توضیح دهید؟

درود بر شما

راز تعمید یکی از رازهای هفتگانه کلیسای کاتولیک می باشد. از نظر روحانی نشانه ای از در مسیح مردن و با مسیح رستاخیز کردن است. و از دیدگاه دیگر عضویت رسمی در کلیسا است. 

تعمید نوعی تولد روحانی است و تنها یکبار میتوان در طول زندگی آنرا دریافت داریم.

در ادامه تعلیمات رسمی کلیسا را در این رابطه:

 

 تعمید چیست؟
 
تعمید راهی برای خروج از قلمرو مرگ و منتهی به زندگی است؛ این آیین، دروازه ای به سوی کلیسا و سرآغاز پیوندی پابرجا با خدا است [1213-1216، 1276-1278]. 
 
 
تعمید←  آیین فیض بخش بنیادی و پیش شرطی برای سایر آیین های فیض بخش است. این آیین ما را با عیسی مسیح پیوند می بخشد، ما را با خود به مرگِ رهایی بخش او بر صلیب می کشد، از این راه ما را از قدرتِ گناه نخستین و همه گناهان فردی مان می رهاند و اجازه می دهد همراه با او به سوی یک زندگانی بی پایان رستاخیز کنیم. از آنجا که تعمید به منزله پیمانی با خدا است، انسان باید به آن «آری» بگوید. به هنگام تعمیدِ کودکان، والدین به نمایندگی از سوی آنان، ایمان را اقرار می دارند ← 197.
 
 تعمید چگونه اجراء می شود؟
 
شیوه کلاسیکِ تعمید، سه بار فروبردن فرد تعمیدشونده در آب تعمید است. اما در اغلب اوقات، سه بار آب به روی سر فرد تعمیدشونده ریخته می شود، در حالی که فرد تعمیددهنده این کلمات را به زبان می آورد: «....، من تو را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید می دهم» [1229- 1245، 1278]. 
 
 
آب نمادی از پاکی و یک زندگانی جدید است، یعنی همان چیزی که در تعمید عیسی توسط یوحنای تعمیددهنده به بیان درآمد. تعمیدی که «به نام پدر و پسر و روح القدس» با آب صورت می گیرد، چیزی فراتر از نشانی از رویگردانی و توبه است، این تعمید زندگانی جدید در مسیح است. از این روست که  نشانه هایی مانند تدهین، لباس سفید و شمع تعمید نیز به آن افزوده می شوند. 
 
 چه کسی می تواند تعمید بگیرد و از فرد تعمیدگیرنده چه خواسته می شود؟
 
هر انسانی که هنوز تعمید نشده باشد، می تواند تعمید بگیرد. تنها شرط تعمید، ایمان است که به هنگام تعمید، فرد باید به شکل علنی به آن اقرار کند [1246-1254].
 
 
فردی که به مسیحیت روی می آورد، فقط جهان بینی خود را دگرگون نمی سازد. او به راه آموزش ( ← تعلیمات کلیسایی) پا می گذارد، راهی که در آن از طریق رویگردانی شخصی، بویژه همچنین از راه عطیه تعیمد، به انسانی نوین بدل می شود. او از آن لحظه به بعد، عضوی زنده از کالبد مسیح است.
 
 
 به چه دلیل کلیسا پایبند تعمید کودکان است؟
 
کلیسا از روزگاران قدیم پایبند تعمید دادن کودکان بوده است. برای این کار یک دلیل واحد وجود دارد: پیش از آن که ما تصمیم به گزینش خداوند بگیریم، خداوند تصمیم به گزینش ما گرفته است. بنابراین تعمید، رحمت و عطیه ای رایگان از سوی خداوند است که بی قید و شرط به ما ارزانی می گردد. والدین ایمانداری که بهترین ها را برای فرزند خود آرزو می کنند، خواستار تعمید نیز هستند که طی آن کودک از چنگ گناه نخستین و قدرت مرگ رهایی می یابد [1250-1282]. 
 
 
پیش شرط تعمید کودکان این است که والدین مسیحی، کودک تعمید شده خود را به درون ایمان راهنمایی کند. اگر کودک را براساس درک نادرست خود از اعطای آزادی، از تعمید محروم سازیم، کاری به ناحق انجام داده ایم. همان گونه که اگر محبت را از کودک دریغ داریم تا بعدها خود راه محبت را برگزیند، کاری به ناحق انجام داده ایم، اگر والدین ایماندار کودک را از رحمت خداوند در تعمید محروم سازند، مرتکب ناحق شده اند. همان گونه که هر انسانی با توانایی صحبت کردن به دنیا آمده است، اما باید صحبت کردن را بیاموزد، هر انسانی هم با توانایی ایمان آوردن آفریده شده، اما باید با ایمان آشنا شود. البته نمی توان تعمید را به کسی تحمیل کرد. اگر انسان در کودکی تعمید را دریافت کرده باشد، باید بعدها آن را در زندگی خود «به رسمیت بشناسد» - این یعنی باید به آن آری گوید تا تعمید ثمربخش گردد. 
 
 
 چه کسی می تواند مراسم تعمید را انجام دهد؟
 
معمولا ً← اسقف، ← کشیش یا ← شماسان ← آیین فیض بخش تعمید را برگزار می کنند. در موارد اضطراری هر مسیحی و حتی هر انسانی می تواند دیگری را تعمید دهد، به این ترتیب که آب را روی سر فرد تعمیدگیرنده جاری می سازد و کلام تعمید را قرائت می کند: «من تو را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید می دهم» [1256، 1284]. 
 
 
تعمید چنان اهمیت دارد که حتی یک فرد غیرمسیحی می تواند آن را اجراء کند. او فقط باید در حین این کار، نیت آن را داشته باشد که همان کاری را انجام دهد که کلیسا به هنگام تعمید دادن صورت می دهد. 
 
 آیا تعمید براستی تنها راه نجات است؟
 
برای همه آنانی که انجیل را دریافت کرده و درباره آن شنیده اند که مسیح «راه و راستی و حیات» (یو، 14، 6) است، تعمید تنها راه رسیدن به خدا و نجات به شمار می رود. اما همزمان این نیز مصداق دارد که مسیح برای همه انسان ها جان باخته است. از این رو، همه انسان هایی هم که امکان آن را نداشته اند که مسیح و ایمان را براستی بشناسند، اما با قلب هایی صادق در جست و جوی خدا هستند و براساس وجدان خود زندگی می کنند، راه نجات را می یابند (امر موسوم به تعمیدِ مبتنی بر آرزو) [1257-1261، 1281، 1283].
 
 
خدا نجات را به ← آیین های فیض بخش وابسته ساخته است. از این رو، کلیسا باید این آیین ها را به شکل خستگی ناپذیری به انسان ها ارائه دهد. دست کشیدن از این رسالت به منزله خیانت به تعهدی در پیشگاه خداوند است. اما خدا خود وابسته به آیین های فیض بخش خود نیست. در هر کجا که کلیسا - چه از سر گناه و چه بنا به دلایل دیگر - راهی به آن نیابد یا در کار خود ناموفق بماند، در همانجا خداوند خود برای انسان ها راهی دیگر به سوی نجات در مسیح می گشاید ← 136.
 
 در تعمید چه رخ می دهد؟
 
در تعمید ما به عضوهایی در کالبد مسیح، برادران و خواهرانی برای نجات دهنده خود و فرزندان خدا بدل می شویم. از گناهان رها می شویم، از چنگ مرگ می رهیم و از آن پس برای زندگی در شادمانیِ       نجات یافتگان آماده می گردیم [1262-1274، 1279-1280]. 
 
 
تعمید شدن به این معناست: حکایت شخصی زندگانی من در نهرِ محبت الهی فرومی رود. پاپ بندیکت شانزدهم در این باره چنین می گوید: «زندگانی ما به مسیح تعلق می یابد و نه دیگر به شخص ما... ما که مسیح همراهی مان می کند و در محبت او پذیرفته می شویم، از هر هراسی رهایی می یابیم. به هر کجا که برویم، او ما را دربرگرفته و حمل می کند - او خود، زندگی و حیات است (07/04/2007) ← 126.
 
 
 
 
 

لینک ذیل تعلیم رسمی کلیسا در ارتباط با انواع تعمید به صورت فایل صوتی میتوانید استفاده فرمائید:

 
 
 
 
 
 
 

 

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

ببخشید کتاب مقدس که در کلیسا میخوانند به چه زبانی است؟

  فارسی کاتولیک
پرسشگر
در پاسخ به:

درود

منابعی که از آن برای مطالعه استفاده میکنید پر از اشتباهات فاحش است و نظرات شخصی نویسنده آن منابع ، با ایمان کلیسا مغایرت فراوان دارد.

 

پولس رسول هیچوقت به کلیسا و خداوند خیانت نکرد.

 

پولس، از طرف مسیح خداوند، رسول امت ها بود و همچنین کلیسا ماموریت وی را تایید کرد! (اعمال رسولان ۱۳: ۱-۳)

او بخاطر بشارت به مسیح بارها و بارها آزار و شکنجه و حتی سنگسار شد و در نهایت بخاطر ایمان خود به خدا اعدام گردید و در راه خدا شهید شد.

 تمام رسالات یا نامه های وی کلام خدا بود و جزو کتاب مقدس مورد تایید کلیساست. یعنی از وقتی رسالتش تایید شد حتی حرفی که زد کلام خدا بود!

۱۴ رساله مهم در عهد جدید ، یعنی بخشی از کتاب مقدس را نامه های منسوب به وی تشکیل میدهد و پایه الهیات مسیحی میباشد!!! 

لوقای انجیل نگار شاگرد پولس رسول است و دو اثر وی جزو کتاب مقدس می باشد یعنی انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان !

ما در اعمال رسولان به خوبی با داستان زندگی پولس آشنا میشویم. و میخوانیم که در بسیاری از شهرها کلیساهایی بنا نهاد و هر کجا میرفت دست از بشارت به کلام خدا بر نداشت.

پولس رسول حتی معجزات فراوانی دارد و در کتاب مقدس اشاره شده است. (برای نمونه اعمال رسولان ۱۴: ۸-۱۰ و ۱۹: ۱۱-۱۲ ...)

او ارواح خبیث را اخراج و حتی مرده زنده کرد!!  (اعمال رسولان ۲۰: ۹-۱۱)

او حتی وقتی دستگذاری کرد روح القدس نازل میشد... (اعمال رسولان ۱۹: ۵-۶)

 

و در آخر پطرس رسول که اولین پاپ هستند، همان موقع اشاره کرده بود که تعالیم پولس رسول سخت است و هر کسی قدرت درکش را ندارد و همیشه کسانی هستند که تعالیم این معلم ایمان را بد متوجه میشوند...
 

رساله دوم پطرس رسول ۳: ۱۵-۱۶

   « و تحمّلِ خداوندِ ما را نجات بدانید؛ چنانکه برادر حبیب ما پولُس نیز برحسب حکمتی که به وی داده شد، به شما نوشت؛
 و همچنین در سایر رساله‌های خود این چیزها را بیان می‌نماید؛ که در آنها بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است، و مردمان بی‌علم و ناپایدار آنها را مثل سایر کتب تحریف می‌کنند، تا به هلاکت خود برسند
 

منابع شما فقط از کتاب مقدس است؟

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

درودی دوباره. غسل تعمید را میشود کلی توضیح دهید؟

  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

بادرودی فراوان. پولس کیست و خیانت هایش چیست؟

درود

منابعی که از آن برای مطالعه استفاده میکنید پر از اشتباهات فاحش است و نظرات شخصی نویسنده آن منابع ، با ایمان کلیسا مغایرت فراوان دارد.

 

پولس رسول هیچوقت به کلیسا و خداوند خیانت نکرد.

 

پولس، از طرف مسیح خداوند، رسول امت ها بود و همچنین کلیسا ماموریت وی را تایید کرد! (اعمال رسولان ۱۳: ۱-۳)

او بخاطر بشارت به مسیح بارها و بارها آزار و شکنجه و حتی سنگسار شد و در نهایت بخاطر ایمان خود به خدا اعدام گردید و در راه خدا شهید شد.

 تمام رسالات یا نامه های وی کلام خدا بود و جزو کتاب مقدس مورد تایید کلیساست. یعنی از وقتی رسالتش تایید شد حتی حرفی که زد کلام خدا بود!

۱۴ رساله مهم در عهد جدید ، یعنی بخشی از کتاب مقدس را نامه های منسوب به وی تشکیل میدهد و پایه الهیات مسیحی میباشد!!! 

لوقای انجیل نگار شاگرد پولس رسول است و دو اثر وی جزو کتاب مقدس می باشد یعنی انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان !

ما در اعمال رسولان به خوبی با داستان زندگی پولس آشنا میشویم. و میخوانیم که در بسیاری از شهرها کلیساهایی بنا نهاد و هر کجا میرفت دست از بشارت به کلام خدا بر نداشت.

پولس رسول حتی معجزات فراوانی دارد و در کتاب مقدس اشاره شده است. (برای نمونه اعمال رسولان ۱۴: ۸-۱۰ و ۱۹: ۱۱-۱۲ ...)

او ارواح خبیث را اخراج و حتی مرده زنده کرد!!  (اعمال رسولان ۲۰: ۹-۱۱)

او حتی وقتی دستگذاری کرد روح القدس نازل میشد... (اعمال رسولان ۱۹: ۵-۶)

 

و در آخر پطرس رسول که اولین پاپ هستند، همان موقع اشاره کرده بود که تعالیم پولس رسول سخت است و هر کسی قدرت درکش را ندارد و همیشه کسانی هستند که تعالیم این معلم ایمان را بد متوجه میشوند...
 

رساله دوم پطرس رسول ۳: ۱۵-۱۶

   « و تحمّلِ خداوندِ ما را نجات بدانید؛ چنانکه برادر حبیب ما پولُس نیز برحسب حکمتی که به وی داده شد، به شما نوشت؛
 و همچنین در سایر رساله‌های خود این چیزها را بیان می‌نماید؛ که در آنها بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است، و مردمان بی‌علم و ناپایدار آنها را مثل سایر کتب تحریف می‌کنند، تا به هلاکت خود برسند
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!