در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

با درودی بی همتا در مسیحیت چگونه و با چه ابزاری ارواح پلید را میرانند کتابی بود اگر اشتباه نکنم نامش چیست؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

با درودی بی همتا در مسیحیت چگونه و با چه ابزاری ارواح پلید را میرانند کتابی بود اگر اشتباه نکنم نامش چیست؟

در مسیحیت اخراج ارواح پلید توسط اسقف و یا کشیشی که از طرف اسقف معین شده انجام میگیرد و این کاری نیست که هر کس انجام بده. کتاب دعا و مراسم را نیز اسقف یا کشیش مسئول در اختیار دارد و در اختیار عموم نیست!

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!