در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

با درود با توجه به سخنان کتاب مقدس در مورد نیکی کردن به دشمنان، آیا ما باید در مقابل تمام بدی ها نیکی کنیم؟ کجا حق مقابله به مثل داریم؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

با درود با توجه به سخنان کتاب مقدس در مورد نیکی کردن به دشمنان، آیا ما باید در مقابل تمام بدی ها نیکی کنیم؟ کجا حق مقابله به مثل داریم؟

تعلیم کلیسای کاتولیک در این رابطه به قرار ذیل است:

 

 آیا مسیحیان باید الزاماً صلح طلب باشند؟
 
کلیسا در راه احقاق صلح تلاش می کند، اما پشتیبان یک صلح گرایی افراطی نیست. توضیح آن که نمی توان نه افراد و نه نهادهای دولتی و جماعات را از حق بنیادی دفاع از خود در موارد ضروری و همچنین دفاع با اسلحه محروم ساخت. جنگ از نظر اخلاقی، فقط به عنوان آخرین ابزارِ ممکن قابل توجیه است [2308].
 
کلیسا به گونه ای سوءتفاهم ناپذیر به جنگ جواب رد می دهد. مسیحیان باید دست به هر کاری بزنند تا به موقع از جنگ جلوگیری شود: آنان مخالف تجمع سلاح و معاملات اسلحه هستند؛ آنان با تبعیض های نژادپرستانه، قومی و دینی می جنگند؛ آنان به پایان دادن به بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی کمک می کنند و به این ترتیب، صلح را قدرت می بخشند ← 283-284.
 
 
 
 یک فرد مسیحی چگونه با مسأله خشم برخورد می کند؟
 
پولس می گوید: «خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظ شما غروب نکند» (اف، 4: 26) [2302-2304].
خشم در ابتدا همواره هیجانی طبیعی و واکنشی به بی عدالتی است که فرد تجربه می کند. اما اگر خشم به نفرت تبدیل شود و انسان برای همنوع خود، شر آرزو کند، احساسی طبیعی به گناهی سنگین در قبال محبت تبدیل می شود. هر خشم مهارنشده ای، بویژه با اندیشه به انتقام، با صلح مغایرت دارد و «آرامشِ نظام» را مختل می کند.

 

چه زمانی به کارگیری خشونت نظامی مجاز است؟
 
به کارگیری خشونت نظامی فقط در حادترین وضعیت اضطراری امکان پذیر است. برای یک «جنگ عادلانه»، معیارهای فراوانی وجود دارد، از جمله: 1. اعلام چنین تصمیمی از سوی مقامات ذیصلاح؛ 2. دلیلی محکمه پسند و منصفانه؛ 3. هدفی عادلانه؛ 4. جنگ باید آخرین راه حل ممکن باشد؛ 5. ابزار به کار گرفته شده برای جنگ باید متناسب با شرایط و اوضاع باشند؛ 6. باید چشم اندازی مثبت برای دستیابی به موفقیت وجود داشته باشد [2307-2309].
 
صلح چیست؟
 
صلح پیامد عدالت و نشانه ای از محبت تحقق یافته است. هرکجا که صلح باشد (بنا به گفته توماس آکوئین) «هر آفریده ای می تواند در نظامی خوب، به آرامش دست یابد». صلح زمینی تصویری از صلح مسیح است که زمین و آسمان را آشتی داده است [2304-2305].
صلح چیزی فراتر از عدم جنگ و همچنین فراتر از برقراری دقیق تعادلی میان نیروها است («تعادلِ وحشت»). در وضعیت صلح، انسان ها می توانند با مایملک خود که از راه عادلانه حاصل کرده اند، در امنیت زندگی کنند و با یکدیگر تبادلی آزادانه داشته باشند. در صلح، به منزلت انسان ها و حق تصمیم گیری آزادانه افراد و ملت ها توجه می شود. در صلح، شاخص همزیستی انسانی، همبستگی برادرانه است ← 66، 283-284، 327.

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!