در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

اناجیل جعلی تا چه اندازه ارزشمند هستند؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

اناجیل جعلی تا چه اندازه ارزشمند هستند؟


گاهی اوقات بعضی از محققین ، در گیر و دار اکتشافات مکتوبات گمشده و یا چاپ آنها هستند.
البته بعضی ها از ایجاد این سر و صدا ها که غالبا بدون مشارکت محققین صورت میگیرد لذت میبرند.
با کمی بدبینی ، باید گفت خوانندگانی که هیچ تمایلی به بررسی و مطالعه اناجیل رسمی جهت فراگیری مطالبی پیرامون عیسی ندارند، به محض پی بردن به یک رد جدید میکوشند تا بیشتر این ایده را بپذیرند که عیسی از صلیب پایین آمده ، با مریم مجدلیه ازدواج کرد و به هند رفت تا زندگی شادی را آغاز کند!
هیچ کدام از اناجیل جعلی که اخیرا کشف شده اند نتوانسته حتا یک نکته تاریخی یا شرح حالی به آنچه که ما پیش از این زندگی عیسی مسیح بر اساس اناجیل رسمی می دانستیم بیفزاید.
اما تصادفا ، یکی از این اناجیل کشف شده(انجیل توما) شکلی از سخنان عیسی را ارائه میکند که پیش از این در اناجیل رسمی دیگر مشاهده نشده است. به ندرت اناجی کشف شده اخیر میتوانند به موردی موثق از سخنان مسیح که در اناجیل رسمی ضبط نشده اشاره کنند.
این ایده که اناجیل کشف شده اخیر میتوانندبه ما بگویند که مسیحیان اولیه (30 تا 70 میلادی) چگونه بوده اند و چگونه فکر میکردند و اینکه در مقایسه با آنها، اناجیل رسمی نمایانگر اعمال سانسور شدید و حاکمیت پیشوایان مذهبی بوده که جنبشهای آزادیخواه مسیحی را سرکوب مینموده اند، از نظر بسیاری از کارشناسان نوعی تحریف و کج اندیشی است.
آنچه اناجیل جعلی می گویند این است که مسیحیان قرون قرن دوم (و حتا قرنهای بعد) درباره عیسی چگونه فکر میکردند، و اینکه تا چه حد در جزئیات ناشی از تخیل خود از زندگی عیسی، آنجا که اناجیل رسمی اندکی مبهم به نظر می رسند، فرو رفته بودند و اینکه چگونه مسیح را سخنگوی الاهیات خود کرده بودند.
بعضی از این اناجیل به شیوه ای سخن میگویند که پدران کلیسا آن را راست دینی تلقی می کردند و برخی دیگر به شیوه ای که آن را بدعتگزارانه میشمردند.
بنابراین در پاسخ به سوال شما ، باید گفت بله، آنها برای درک هر چه بیشتر و بهتر ما از جنبه های گوناگون زندگی گروههای مختلف مسیحیان قرون دوم و سوم و چهارم ارزشمند هستند.
اما از لحاظ ارائه اطلاعات تاریخی در مورد عیسی یا مسیحیت پیش از مرگ پطرس و پولس در این دوران معاصر ارزشی ندارند.
 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!