در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

Mardis Gras یا Shrove Tuesday به فارسی چه گفته می شود؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

Mardis Gras یا Shrove Tuesday به فارسی چه گفته می شود؟

در کشورهای اروپایی عادت هست که سه شنبه قبل از چهارشنبه خاکستر را « سه شنبه چاق» مینامند چون آخرین روز پرخوری هست!

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!