در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود به شما عزیز خداوند بنده یک نو ایمان هستم و سوالم این است که چرا در زمان قرون وسطی پاپ به همراه شورای کلیسای واتیکان مال و اموال مردم رو به بهانه ئ مغفرت نامه ( آمرزش نامه) غارت می کردن و حتی در بعضی موارد از ارتکاب هیچ جنایتی واهمه ای دربرابر خداوند نداشتند و مخالفانی که با اصول علمی غلط مخالفت می کردند آتش می زدند آیا شورا ها و کلیساهای کاتولیک این جنایاتی را که پاپ ها انجام می دادند را محکوم نمی کنند؟ ممنون میشم پاسخ بدید فیض مسیح بر شما باد  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و درود به شما عزیز خداوند بنده یک نو ایمان هستم و سوالم این است که چرا در زمان قرون وسطی پاپ به همراه شورای کلیسای واتیکان مال و اموال مردم رو به بهانه ئ مغفرت نامه ( آمرزش نامه) غارت می کردن و حتی در بعضی موارد از ارتکاب هیچ جنایتی واهمه ای دربرابر خداوند نداشتند و مخالفانی که با اصول علمی غلط مخالفت می کردند آتش می زدند آیا شورا ها و کلیساهای کاتولیک این جنایاتی را که پاپ ها انجام می دادند را محکوم نمی کنند؟ ممنون میشم پاسخ بدید فیض مسیح بر شما باد

درود بر شما

ذات کلیسای کاتولیک در طول تاریخ همواره مقدس بوده چون تن مسیح است و روح القدس به کلیسا داده شده و تحت هدایت روح القدس پیش میرود. موسس کلیسای کاتولیک و اردتکس خود مسیح بوده و بر پطرس رسول بنا شده و پاپ همیشه جانشین پطرس رسول بوده.

اما کلیسا همیشه از افراد خطاکار تشکیل شده. امثال شما و من. چون ما بخاطر زخم گناه، نیاز به درمان داریم و وقتی با هم هستیم خدا با ما و در بین ما هست. اما چونکه خدا با ما هست دلیل بر این نیست که ما هیچوقت خطا یا گناه نمیکنیم. پس پاپ چه پطرس باشه چه پاپ فرانسیس و یا پاپهای دیگر ، از خطا بدور نیستند. پولس رسول در یکی از رساله هایش از ریاکاری پطرس رسول انتقاد میکند. اما جایگاه پطرس رسول همیشه مقدس بوده.

پولس رسول در غلاطیان ۲: ۱۱- ۱۷ کاملا همین موضوع را اشاره میفرماید:

 «امّا چون پطرس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زیرا که مستوجب ملامت بود،

 چونکه قبل از آمدنِ بعضی از جانب یعقوب، با امّت‌ها غذا می‌خورد؛ ولی چون آمدند، از آنانی که اهل ختنه بودند ترسیده، باز ایستاد و خویشتن را جدا ساخت.
 و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند، به‌حدّی که برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد.
 ولی چون دیدم که به راستیِ انجیل به استقامت رفتار نمی‌کنند، پیش روی همه پطرس را گفتم، اگر تو که یهود هستی، به طریق امّت‌ها و نه به طریق یهود زیست می‌کنی، چون است که امّت‌ها را مجبور می‌سازی که به طریق یهود رفتار کنند؟
 ما که طبعاً یهود هستیم و نه گناهکاران از امّت‌ها،
 امّا چونکه یافتیم که هیچ‌کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.
 امّا اگر چون عدالت در مسیح را می‌طلبیم، خود هم گناهکار یافت شویم، آیا مسیح خادم گناه است؟ حاشا!»
 
پاپ از همان کلیسای اولیه جانشینان پطرس بوده . همانطور که بعد از مردن یهودای اسخریوطی ، کلیسا برای جانشینی وی از بین شاگردان دیگر دو نفر انتخاب کردند و قرعه انداختند (اعمال رسولان ۱: ۱۲- ۲۶)، به همان شکل هر رسولی شهید میشد نیز برای وی جانشینی تعیین میشد. چونکه پطرس اسقف مهمترین شهر آن زمان یعنی رم بود،‌ پس پایتخت مسیحیت هم محسوب شد و اسقف شهر رم مهمترین اسقف بود زیرا نقش پطرس رسول را به عهده میگرفت (اعمال رسولان ۱: ۲۰-۲۱ و انجیل متی ۱۶: ۱۸-۱۹).
 
انجیل متی ۱۶: ۱۹
« و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت.
 و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود.»
 
انجیل مرقس ۱۴: ۶۶-۷۲
« و در وقتی که پطرس در ایوان پایین بود، یکی از کنیزان رئیس کهنه آمد
 و پطرس را چون دید که خود را گرم می‌کند، بر او نگریسته، گفت، تو نیز با عیسی ناصری می‌بودی؟
 او انکار نموده، گفت، نمی‌دانم و نمی‌فهمم که تو چه می‌گویی! و چون بیرون به دهلیز خانه رفت، ناگاه خروس بانگ زد.
 و بار دیگر آن کنیزک او را دیده، به حاضرین گفتن گرفت که این شخص از آنها است!
 او باز انکار کرد. و بعد از زمانی حاضرین بار دیگر به پطرس گفتند، در حقیقت تو از آنها می‌باشی زیرا که جلیلی نیز هستی و لهجه تو چنان است.
 پس به لعن کردن و قسم خوردن شروع نمود که آن شخص را که می‌گویید نمی‌شناسم.
 ناگاه خروس مرتبه دیگر بانگ زد. پس پطرس را به‌خاطر آمد آنچه عیسی بدو گفته بود که قبل از آنکه خروس دو مرتبه بانگ زند، سه مرتبه مرا انکار خواهی نمود. و چون این را به‌خاطر آورد، بگریست.»
 
 
همه این ها گفته شد تا آشکار شود جایگاه پطرس و جانشینانش همیشه مقدس هست اما امکان دارد فرد دچار خطای انسانی شود که چه بسا بر سایرین تاثیر بگذارد.
 
در طول تاریخ پاپ های بسیار مقدسی داشتیم که شما اصلا به آنها توجه نکردید بلکه نقطه تاریکی از یک دوره کوتاه را نمونه آوردید که چند شخص کلیسا را به چالش انداختند. و بعد از آن کلیسا از خداوند تقاضای بخشش و توبه نمود. چونکه اشتباهات فردی در تصمیم گیری باعث ریزش کلیسا شد.
 
اما همیشه کلیسای کاتولیک و رهبران آن در نور روح القدس حرکت کردند و شما هیچ کدام از نقطه های برجسته کلیسا را توجه نکردید. مانند کمک به مریضان و احداث بیمارستان ها و مدرسه ها و خانه های سالمندان و یتیم خانه ها و فراهم کردن مکان و خوراک به بی بضاعت ها و ....
 
یک مثل را همیشه باید توجه داشته باشیم:
در آسمان خلبان های بی شماری در پرواز هستند، که هیچ کس به آنها توجه ندارد اما کافی است یک هواپیما در یک نقطه از دنیا سقوط کند آنوقت تمام اخبار و توجهات به آنسو دوخته میشود و دیگر هیچ کس توجه ندارد بقیه خلبان ها در ماموریت خود موفق هستند.
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!