در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---


نان روزانه

📚 قرائت چهارشنبه - ۲۷  ژانویه ۲۰۲۱ - ۸ بهمن ۱۳۹۹ 

 

قرائت اول - عبرانیان 10 /11-18
بخشی از كتاب عبرانیان
هر كاهن‌ هر روزه‌ به‌ خدمت‌ مشغول‌ بوده‌، میایستد و همان‌ قربانیها را مكرّراً میگذراند كه‌ هرگز رفع‌ گناهان‌ را نمیتواند كرد. لكن‌ او چون‌ یك‌ قربانی برای گناهان‌ گذرانید، به‌ دست‌ راست‌ خدا بنشست‌ تا ابدالاباد. و بعد از آن‌ منتظر است‌ تا دشمنانش‌ پایانداز او شوند. از آنرو كه‌ به‌ یك‌ قربانی مقدّسان‌ را كامل‌ گردانیده‌ است‌ تا ابدالاباد. و روح‌القدس‌ نیز برای ما شهادت‌ میدهد، زیرا بعد از آنكه‌ گفته‌ بود: «این‌ است‌ آن‌ عهدی كه‌ بعد از آن‌ ایّام‌ با ایشان‌ خواهم‌ بست‌، خداوند میگوید احكام‌ خود را در دلهای ایشان‌ خواهم‌ نهاد و بر ذهن‌ ایشان‌ مرقوم‌ خواهم‌ داشت‌، (باز میگوید) و گناهان‌ و خطایای ایشان‌ را دیگر به‌ یاد نخواهم‌ آورد.» اما جایی كه‌ آمرزش‌ اینها هست‌، دیگر قربانی گناهان‌ نیست‌.
این است سخن خدا. - خدا را سپاس باد.
 
مزمور برگردان  -   مزمور 110   
- ای عیسای مسیح، تو پرتویی درخشان از جلال خدای پدر هستی
یهوه‌ به‌ خداوند من‌ گفت‌: 
«به‌ دست‌ راست‌ من‌ بنشین‌ 
تا دشمنانت‌ را
پای انداز تو سازم‌.»
- ای عیسای مسیح، تو پرتویی درخشان از جلال خدای پدر هستی
خداوند عصای قوّت‌ تو را 
از صهیون‌ خواهد فرستاد. 
در میان‌ دشمنان‌ خود حكمرانی كن‌.
- ای عیسای مسیح، تو پرتویی درخشان از جلال خدای پدر هستی
خداوند قسم‌ خورده‌ است‌ 
و پشیمان‌ نخواهد شـد 
كه‌ «تـو كاهن‌ هستـی 
تا ابدالابـاد، به‌ رتبه‌ ملكیصـدق‌.»
- ای عیسای مسیح، تو پرتویی درخشان از جلال خدای پدر هستی
 
سرود قبل از انجیل  -   اعمال رسولان 16/ 14
هللویا- زنی به‌ نام‌ لیدید كه‌ یك‌ تاجر ارغوان‌ از شهر طیاطیرا و خدا ترس‌ بود، گوش‌ میداد. خداوند قلب‌ او را گشود تا به‌ آنچه‌ پولس‌ میگفت‌ توجه‌ نماید  - هللویا.
 
انجیل مرقس 4/ 1-20
بخشی از انجیل مرقس      - درود بر تو ای خداوند.
عیسی دوباره‌ در كناره‌ دریا به‌ تعلیم‌ پرداخت‌. جمعیت‌ انبوهی بر او گرد آمد بط‌وری كه‌ او به‌ قایقی كه‌ بر دریا بود سوار شد و در آن‌ نشست‌ و همه‌ مردم‌ در ساحل‌ ایستادند. او چیزهای بسیاری را با مثل‌ به‌ ایشان‌ تعلیم‌ میداد. او گفت‌: "گوش‌ دهید! برزگر برای پاشیدن‌ بذر بیرون‌ رفت‌.  و واقع‌ شد كه‌ چون‌ بذر میپاشید، قدری از آن‌ بر راه‌ افتاد و پرندگان‌ آمده‌ آن‌ را خوردند. قدری دیگر بر سنگلاخ‌ افتاد جایی كه‌ خاك‌ زیاد نداشت‌ و چون‌ خاك‌ عمق‌ نداشت‌، به‌ سرعت‌ جوانه‌ زد. ولی هنگامی كه‌ آفتاب‌ طلوع‌ نمود سوخت‌ و چون‌ ریشه‌ نداشت‌ خشكید. قدری دیگر در میان‌ خارها افتاد و خارها روییده‌ آن‌ را خفه‌ نمودند. قدری دیگر بر خاك‌ خوب‌ افتاد و ثمر آورد. برخی سی، برخی شصت‌ و برخی صد.  آن‌ كه‌ گوش‌ شنوا دارد، بشنود". چون‌ تنها شد اطرافیان‌ او بهمراه‌ آن‌ دوازده‌ تن‌، در مورد مثلها از او سوال‌ نمودند. او در جواب‌ گفت‌: "زیرا به‌ شما عطا شده‌ كه‌ رازهای ملكوت‌ آسمان‌ را بشناسید، اما به‌ آنانی كه‌ در بیرون‌اند، همه‌ چیز با مثلها میآید، تا بنگرند و نبینند، بشنوند و نفهمند كه‌ مبادا بازگشت‌ نموده‌ بخشوده‌ گردند. و به‌ آنها گفت‌: "شما این‌ مثل‌ را نمیفهمید؟ پس‌ چگونه‌ دیگر مثلها را خواهید فهمید؟". "برزگر كلام‌ را میكارد. آنانی كه‌ در كنار راه‌ هستند، جایی كه‌ كلام‌ كاشته‌ میشود، كسانی هستند كه‌ همین‌ كه‌ كلام‌ را شنیدند شیطان‌ آمده‌ و كلامی را كه‌ در آنها كاشته‌ شده‌ بر میدارد.  همچنین‌ درمورد آنهایی كه‌ در سنگلاخ‌ كاشته‌ میشوند، كسانی هستند كه‌ وقتی كلام‌ را میشنوند آن‌ را فوراً با شادی میپذیرند،  اما چون‌ در خود ریشه‌ای ندارند و انسانهای بیثباتی هستند، همین‌ كه‌ سختی و آزادی بخاطر كلام‌ فرا رسد، هماندم‌ لغزش‌ میخورند. برخی دیگر در خارها كاشته‌ میشوند، آنان‌ كسانی هستند كه‌ كلام‌ را شنیده‌اند، اما نگرانیهای این‌ جهان‌، فریب‌ ثروت‌ و دیگر امیال‌ پدیدار میگردند و كلام‌ را خفه‌ میكنند كه‌ بیثمر باقی بمانند. و آنهایی كه‌ در زمین‌ خوب‌ كاشته‌ شد، كسانی هستند كه‌ كلام‌ را میشنوند،آن‌ را میپذیرند و ثمر میآورند، یكی سی، یكی شصت‌ ودیگری صد".
این است سخن خدا. - ستایش بر تو، ای مسیح.
 
تعمق
قرایت‌ انجیل‌ امروز یكی از مثل­های معروف‌ مسیح‌ میباشد. عیسی در مَثَل­های خود از مسایل‌ روزمره‌ و ساده‌ سخن‌ میگفت‌ كه‌ دركش‌  برای همه‌ آسان‌ بود. اما در عین‌ با بیانی نمادی، به‌ رازهایی بس‌ عمیق­تر در مورد خدا، رسالت‌ خود و چگونگی  ملكوت‌ خدا اشاره‌ میكرد تا "هر كه‌ گوش‌ شنوا دارد، بشنود" (مرقس‌ 4/ 9).
مثل‌ بزرگر در مورد راز كلام‌ خدا به‌ ما سخن‌ میگوید كه‌ علیرغم‌ رد گشتن‌ از سوی جهان‌، در قلب‌ كسانی كه‌ آن را میپذیرند ثمر بسیار میآورد. بیایید طبق‌ دعوت‌ مسیح‌، با گوشی شنوا این‌ مثل‌ را بخوانیم‌ و بی آنكه‌ در مورد دیگران‌ قضاوت‌ كنیم‌، وجدان‌ خود را با صداقت‌ آزمایش‌ نماییم‌ و ببینیم‌ زمین‌ قلب‌ ما برای پذیرفتن‌ كلام‌ خدا چگونه‌ است‌ و ما چند درصد ثمر میآوریم‌؟
٭ گوش‌ دادن‌ به‌ كلام‌ خدا و پذیرفتن‌ و عمل‌ نمودن‌ به‌ آن‌ در زندگی من‌ چه‌ جایی دارد؟
٭ چگونه‌ سعی میكنم‌ زمین‌ قلب‌ خود را بیشتر برای پذیرفتن‌ كلام‌ خدا آماده‌ سازم‌ تا ثمر بهتر و بیشتری آورم‌؟