در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---


برنامه چالش ( فصل دوم )- موضوع : ماهيت كليساى انگلوكاتوليك - میهمان برنامه پدر توماس پلنت

نان روزانه

📚 قرائت سه شنبه - ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ - ۲۴ تیر ۱۳۹۹

 
قرائت اول -    اشعياء نبي 7/ 1-9
(اگر باور نكنيد هرآينه‌ ثابت‌ نخواهيد ماند.)
بخشي از كتاب اشعياء نبي
در ايام‌ آحاز بن‌ يوتام‌ بن‌ عزّيا پادشاه‌ يهودا، واقع‌ شد كه‌ رصين‌، پادشاه‌ آرام‌ و فقح‌بن‌ رمليّا پادشاه‌ اسرائيل‌ بر اورشليم‌ برآمدند تا با آن‌ جنگ‌ نمايند، اما نتوانستند آن‌ را فتح‌ نمايند. و به‌ خاندان‌ داود خبر داده‌، گفتند كه‌ اَرام‌ در افرايم‌ اردو زده‌اند و دل‌ او و دل‌ مردمانش‌ بلرزيد به‌ طوري‌ كه‌ درختان‌ جنگل‌ از باد مي‌لرزد. آنگاه‌ خداوند به‌ اشعيا گفت‌: «تو با پسر خود شآرياشوب‌ به‌ انتهاي‌ قنات‌ بركه‌ فوقاني‌ به‌ راه‌ مزرعه‌ گازر به‌ استقبال‌ آحاز بيرون‌ شو. و وي‌ را بگو: باحذر و آرام‌ باش،‌ مترس‌ و دلت‌ ضعيف‌ نشود از اين‌ دو دُم مشعل دودافشان‌، يعني‌ از شدت‌ خشم‌ رصين‌ و اَرام‌ و پسر رمليا. زيرا كه‌ ارام‌ با افرايم‌ و پسر رمليا براي‌ ضرر تو مشورت‌ كرده‌، مي‌گويند: بر يهودا برآييم‌ و آن‌ را محاصره‌ كرده‌، به‌ جهت‌ خويشتن‌ تسخير نماييم‌ و پسر طبئيل‌ را در آن‌ به‌ پادشاهي‌ نصب‌ كنيم‌.» خداوند يهوه‌ چنين‌ مي‌گويد كه‌ «اين‌ بجا آورده‌ نمي‌شود و واقع‌ نخواهد گرديد. زيرا كه‌ سر اَرام‌، دمشق‌ و سر دمشق‌، رصين‌ است‌ و بعد از شصت‌ و پنج‌ سال‌ افرايم‌ شكسته‌ مي‌شود به‌ طوري‌ كه‌ ديگر قومي‌ نخواهد بود. و سر افرايم‌ سامره‌ و سر سامره‌ پسر رمليا است‌ و اگر باور نكنيد هرآينه‌ ثابت‌ نخواهيد ماند.»
اين است سخن خدا. - خدا را سپاس باد.
 
 
مزمور برگردان   -   مزمور 48
- قوت قومت تو هستی، ای خداوند.
خداوند بزرگ‌ است‌ و بي‌نهايت‌ مجيد، 
در شهر خداي‌ ما و در كوه‌ مقدس‌ خويش‌، جميل‌ در بلندي‌اش‌ 
و شادي‌ تمامي‌ جهان‌ است‌ 
- قوت قومت تو هستی، ای خداوند.
كوه‌ صهيون‌، در جوانب‌ شمال‌، 
قريه‌ پادشاه‌ عظيم‌.  
خدا در قصرهاي‌ آن‌ 
به‌ ملجاي‌ بلند معروف‌ است‌.
- قوت قومت تو هستی، ای خداوند.
زيرا اينك‌ پادشاهان‌ جمع‌ شدند، و با هم‌ درگذشتند. 
ايشان‌ چون‌ ديدند متعجب‌ گرديدند. 
و در حيرت‌ افتاده‌، فرار كردند.
- قوت قومت تو هستی، ای خداوند.
لرزه‌ بر ايشان‌ در آنجا مستولي‌ گرديد 
و درد شديد مثل‌ زني‌ كه‌ مي‌زايد. 
تو كشتي­هاي‌ ترشيش‌ را به‌ باد شرقي‌ شكستي‌. 
- قوت قومت تو هستی، ای خداوند.
 
سرود قبل از انجيل   -  يعقوب 1/ 22
هللويا- كلام‌ را به‌ عمل‌ آوريد و به‌ شنيدن‌ آن‌ اكتفا نكنيد. - هللويا.
 
انجيل -  متي 11/ 20-24
(در روز داوري،‌ عاقبت‌ صور و صيدون‌ بهتر خواهدبود تا شما.)
بخشي از انجيل متي     - درود بر تو اي خداوند.
در آن ایام، عیسی شروع‌ به‌ ملامت‌ شهرهايي‌ نمود كه‌ اكثر معجزات‌ وي‌ در آنها واقع‌ شده‌ بود، زيرا آنان‌ توبه‌ نكرده‌ بودند. "واي‌ بر تو اي‌ خورزين‌، واي‌ بر تو اي‌ بيت‌ صيدا، زيرا اگر معجزاتي‌ كه‌ در شما انجام‌ شد در صور و صيدون‌ انجام‌ مي‌شد، آنان‌ مدتها پيش‌ از اين‌ در پلاس‌ و خاكستر توبه‌ كرده‌ بودند. اما به‌ شما مي‌گويم‌ كه‌ در روز داوري‌ عاقبت‌ صور و صيدون‌ بهتر خواهد بود تا شما. و اما تو، اي‌ كفرناحوم‌، آيا تا به‌ آسمان‌ سر خواهي‌ افراشت‌؟ به‌ ديار مرگ‌ سرنگون‌ خواهي‌ گشت‌، زيرا اگر معجزاتي‌ كه‌ در تو انجام‌ شد در سدوم‌ انجام‌ مي‌شد، تا به‌ امروز باقي‌ مي‌ماند. اما به‌ شما مي‌گويم‌ كه‌ در روز داوري‌ عاقبت‌ سرزمين‌ سدوم‌ بهتر خواهد بود تا تو".
اين است سخن خدا. - ستايش بر تو، اي مسيح.
 
تعمق
عيسي‌ براي‌  چند شهر كه‌ با ديدن‌ آيات‌ او توبه‌ نكردند، نتيجه‌ سختي‌ را در روز جزا پيش‌ بيني‌ مي‌كند. ما نيز چنانچه‌ با ديدن‌ اعمال‌ شگفت‌  خدا در زندگي‌ خود و برخورداري‌ از تمام‌ فيضهائي‌ كه‌ وي‌ توسط‌ تعميد و ساير رازهاي‌ كليسا و ايمان‌ و همه‌ نعمتهاي‌ بيشماري‌ كه‌ هر روز به‌  ما عطا مي‌كند، از توبه‌ و بازگشت‌ به‌ سوي‌ او امتناع‌  ورزيم‌، نبايد انتظار داشته‌ باشيم‌ كه‌ روز جزا برايمان‌ آسان‌ باشد. كسي‌ كه‌ با نحوه‌ زندگي‌ خود و بي‌اعتنائي‌ به‌ محبت‌ خداوند در اين‌ جهان‌ از او فاصله‌ مي‌گيرد، نبايد انتظار داشته‌ باشد كه‌ در جهان‌ آينده‌ از بهشت‌ كه‌ نزديكي‌ و اتحاد با خداست‌ برخوردار گردد. رفتن‌ به‌ جهنم‌ نتيجه‌ يك‌ حكم‌ غير عادلانه‌ از جانب‌ خدا نيست‌، بلكه‌ تحقق‌ نهائي‌ حالتي‌ است‌ كه‌ يك‌ انسان‌ با انكار خداوند و رد محبت‌ او در اين‌ جهان‌ آغاز مي‌كند.
 
 * اگر براي‌ عدم‌ توبه‌ و بازگشت‌ خود بسوي‌ خداوند در انتظار آيتي‌ عظيم‌تر از محبت‌ مسيح‌ و مرگ‌  و رستاخيز نجات‌ بخش‌ او هستيم‌، در روز جزا تكليف‌ ما چه‌ خواهد بود و چه‌ بهانه‌اي‌ مي‌توانيم‌ براي‌ داور جهان‌ بياوريم‌؟
 * براي‌ اين‌ فيض‌ دعا كنيم‌ كه‌ از نشانه‌ هاي‌ محبت‌ و رحمت‌ خداوند سوءاستفاده‌ نكنيم‌ بلكه‌ به‌ راستي‌ در حالت‌ توبه‌ و بازگشت‌ بسوي‌ او بسر بريم‌.