در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---


نان روزانه

📚 قرائت جمعه -  ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ - ۲ آبان ۱۳۹۹

 
قرائت اول -   افسسيان 4/ 1-6
بخشي از رساله پولس رسول به افسسيان
پس‌ من‌ كه‌ در خداوند اسيرمي¬باشم‌ ازشمااستدعا دارم‌ كه‌ به نحوي‌ شايسته‌ آن‌ دعوتي‌ كه‌ به‌ آن‌ فراخوانده‌ شده¬¬ايد، سلوك‌ نمائيد: در كمال‌ فروتني‌ و ملايمت، با بردباري‌ و در محبت‌ متحمل‌ يكديگر باشيد  و تلاش‌ نمائيد كه‌ اتحاد روح‌ را توسط‌ زنجير صلح‌ نگاه‌ داريد.  تنها يك‌ بدن‌ و يك‌ روح‌ وجود دارد، همانگونه‌ كه‌ بوسيله‌ دعوت‌ خود به‌ يك‌ اميد خوانده‌ شده‌ ايد: يك‌ خداوند، يك‌ ايمان، يك‌ تعميد، يك‌ خدا و پدر همه‌ كه‌ مافوق‌ همه‌ و در ميان‌ همه‌ و در همه‌ است‌.
    اين است سخن خدا. - خدا را سپاس باد.
 
مزمور برگردان  -      مزمور 24
 
زمين‌ و پُري‌ آن‌ از آن‌ خداوند است‌. 
ربع‌ مسكون‌ و ساكنان‌ آن‌. 
زيرا كه‌ او اساس‌ آن‌ را بر درياها نهاد. 
و آن‌ را بر نهرها ثابت‌ گردانيد.  
 
كيست‌ كه‌ به‌ كوه‌  خداوند برآيد؟ 
و كيست‌ كه‌ به‌ مكان‌ قدس‌ او ساكن‌ شود؟ 
او كه‌ پاك‌ دست‌ و صاف‌دل‌ باشد، 
كه‌ جان‌ خود را به‌ بطالت‌ ندهد 
 
او بركت‌ را از خداوند خواهد يافت‌. 
و عدالت‌ را از خداي‌ نجات‌ خود. 
اين‌ است‌ طبقة‌ طالبان‌ او. 
طالبان‌ روي‌ تو اي‌ (خداي‌) يعقوب‌.
 
سرود قبل از انجيل    -    افسسيان 1/ 17
هللويا- باشد كه‌ خداي‌ خداوند ما عيساي‌ مسيح، پدر جلال، شما را جهت‌ معرفت‌ خويش‌ روح‌ حكمت‌ و مكاشفه‌ عطا كند تا او را بشناسيد - هللويا.  
 
انجيل  -   لوقا 12 /54-59
بخشي از انجيل لوقا     - درود بر تو اي خداوند.
باز به‌ جمعيت‌ گفت‌: "هنگامي‌كه‌ مي‌بينيد ابري‌ از مغرب‌ پديدار مي‌گردد، فوراً مي‌گوييد كه‌ باران‌ مي‌آيد و اين‌ چنين‌ مي‌شود و هنگامي‌ كه‌ باد از جنوب‌ مي‌وزد مي‌گوييد كه‌ گرم‌ خواهد شد و مي‌شود. اي‌ رياكاران‌، شما مي‌دانيد كه‌ چگونه‌ چهره‌ زمين‌ و آسمان‌ را تشخيص‌ دهيد، پس‌ چطور اين‌ زمان‌ را تشخيص‌ نمي‌دهيد؟ حال‌ چرال‌ خود قضاوت‌ نمي‌كنيد كه‌ چه‌ درست‌ است‌؟ هنگامي‌ كه‌ با مدعي‌ خود نزد حاكم‌ مي‌روي‌، سعي‌ كن‌ كه‌ در راه‌ با وي‌ مصالحه‌ نمائي‌، مبادا وي‌ تو را نزد قاضي‌ كشاند و قاضي‌ تو را بدست‌ نگهبان‌ سپارد و نگهبان‌ تو را به‌ زندان‌ افكند. ترا مي‌گويم‌ كه‌ تا آخرين‌ فلس‌ را نپردازي‌، از آنجا بيرون‌ نخواهي‌ آمد".
اين است سخن خدا. - ستايش بر تو، اي مسيح.
 
تعمق
عيسي‌ در قرائت‌ انجيل‌ امروز از ما دعوت‌ مي‌كند كه‌ همانگونه‌ كه‌ از مشاهدات‌ خود استفاده‌ مي‌كنيم‌ تا حالتها و تغييرات‌ جوي‌ را تشخيص‌ دهيم‌، اتفاقاتي‌ را نيز كه‌ اعلامگر پايان‌ جهان‌ است‌، تشخيص‌  دهيم‌ و به‌ نشانه‌هاي‌ زمان‌ توجه‌ داشته‌ باشيم‌. در قرائت¬هاي‌ روزهاي‌ اخير، بارها شنيديم‌ كه‌ عيسي‌ از ما دعوت‌ مي‌كند بيدار باشيم‌ و در انتظار بازگشت‌ او بسر بريم‌ و با در نظر داشتن‌ داوري‌ نهائي‌ زندگي‌ كنيم‌. امروز او به‌ ويژه‌ به‌ ما تأكيد مي‌كند كه‌ به‌ نشانه‌هاي‌ زمان‌ توجه‌ نموده‌، در جهت‌ اصلاح‌ زندگي‌ خود بكوشيم‌.
 
 * چگونه‌ سعي‌ مي‌كنيد به‌ نشانه‌هائي‌ كه‌ خداوند در مورد درگذر بودن‌ چهره‌ اين‌ جهان‌ ارائه‌ مي‌دهد، توجه‌ كنيد؟ با تشخيص‌ اينكه‌ در انتظار بازگشت‌ مسيح‌، در زمان‌ آخر بسر مي‌بريم‌، چگونه‌ براي‌ تغيير اولويتهاي‌ زندگي‌ و در جهت‌ توبه‌ قلب‌ كوشش‌ مي‌كنيد؟
 * براي‌ اين‌ فيض‌ دعا كنيم‌ كه‌ هرگز چشم‌ خود را به‌ روي‌ نشانه‌هائي‌ كه‌ خداوند به‌ ما ارائه‌ مي‌دهد نبنديم‌ تا با تشخيص‌ دادن‌ زمان‌، در انطباق با اراده‌ او زندگي‌ كنيم‌.