در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

 


نان روزانه

📚 قرائت دوشنبه - ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ - ۲۷ دی۱۴۰۰

 

قرائت اول -  اول سموئیل 15 /16-23
(چونكه‌ كلام‌ خداوند را ترك‌ كردی‌ او نیز تو را از سلطنت‌ رد نمود.)
بخشی از كتاب اول سموئیل
سموئیل‌ به‌ شاؤل‌ گفت‌: «تأمل‌ نما تا آنچه‌ خداوند دیشب‌ به‌ من‌ گفت‌ به‌ تو بگویم‌.» او وی‌ را گفت‌: «بگو.» و سموئیل‌ گفت‌: «هنگامی‌ كه‌ تو در نظر خود كوچك‌ بودی‌، آیا رئیس‌ اسباط‌ اسرائیل‌ نشدی‌ و آیا خداوند تو را مسح‌ نكرد تا بر اسرائیل‌ پادشاه‌ شوی‌؟ و خداوند تو را به‌ راهی‌ فرستاده‌، گفت‌: این‌ عَمالَقَه‌ گناهكار را بالكل‌ هلاك‌ ساز و با ایشان‌ جنگ‌ كن‌ تا نابود شوند. پس‌ چرا قول‌ خداوند را نشنیدی‌ بلكه‌ بر غنیمت‌ هجوم‌ آورده‌، آنچه‌ را كه‌ در نظر خداوند بد است‌ عمل‌ نمودی‌؟»  شاؤل‌ به‌ سموئیل‌ گفت‌: «قول‌ خداوند را استماع‌ نمودم‌ و به‌ راهی‌ كه‌ خداوند مرا فرستاد، رفتم‌ و اَجاج‌، پادشاه‌ عَمالَقَه‌ را آوردم‌ و عَمالَقَه‌ را بالكل‌ هلاك‌ ساختم‌. اما قوم‌ از غنیمت‌، گوسفندان‌ و گاوان‌، یعنی‌ بهترین‌ آنچه‌ حرام‌ شده‌ بود، گرفتند تا برای‌ يَهُوَه‌ خدایت‌ در جِلْجال‌ قربانی‌ بگذرانند.» سموئیل‌ گفت‌: «آیا خداوند به‌ قربانی‌های‌ سوختنی‌ و ذبایح‌ خشنود است‌ یا به‌ اطاعت‌ فرمان‌ خداوند؟ اینك‌ اطاعت‌ از قربانی‌ها و گوش‌ گرفتن‌ از پیه‌ قوچ­ها نیكوتر است‌. زیرا كه‌ تمرّد مثل‌ گناه‌ جادوگری‌ است‌ و گردن‌كشی‌ مثل‌ بت‌پرستی‌ و ترافیم‌ است‌. چونكه‌ كلام‌ خداوند را ترك‌ كردی‌ او نیز تو را از سلطنت‌ رد نمود.»
 
مزمور برگردان - مزمور 50
- خداوندا! قربانی ستایش ما را پذیرا باش.
درباره‌ قربانی‌هایت‌ تو را توبیخ‌ نمی‌كنم‌ 
قربانی‌های‌ سوختنيِ تو دائماً در نظر من‌ است‌.
گوساله‌ای‌ از خانه‌ تو نمی‌گیرم‌، نه‌ بزی‌ از آغل‌ تو. 
- خداوندا! قربانی ستایش ما را پذیرا باش.
تو را چه‌ كار است‌ كه‌ فرایض‌ مرا بیان‌ كنی‌ 
عهد مرا به‌ زبان‌ خود بیاوری‌؟  
چونكه‌ تو از تأدیب‌ نفرت‌ داشته‌ای‌ 
كلام‌ مرا پشت ‌سر خود انداخته‌ای‌.
- خداوندا! قربانی ستایش ما را پذیرا باش.
این‌ را كردی‌ و من‌ سكوت‌ نمودم‌ 
پس‌ گمان‌ بردی‌ كه‌ من‌ مثل‌ تو هستم
لیكن‌ تو را توبیخ‌ خواهم‌ كرد 
و این‌ را پیش‌ نظر تو به‌ ترتیب‌ خواهم‌ نهاد 
هر كه‌ قربانی‌ تشكر را گذراند مرا تمجید می‌كند 
آنكه‌ طریق‌ خود را راست‌ سازد 
نجات‌ خدا را به‌ وی‌ نشان‌ خواهم‌ داد.
- خداوندا! قربانی ستایش ما را پذیرا باش.
 
سرود قبل از انجیل -  مرقس 1 /15
هللویا- وقت‌ تمام‌ شده‌ و ملكوت‌ خدا نزدیك‌ است‌:
"توبه‌ كنید و به‌ انجیل‌ ایمان‌ آورید".- هللویا.
 
انجیل  مرقس 2/ 18-22
(تا زمانی‌ كه‌ آنان‌ داماد را با خود دارند نمی‌توانند روزه‌ بگیرند.)
بخشی از انجیل مرقس      
شاگردان‌ یوحنا و فریسیان‌ روزه‌دار بودند. عده‌ای‌ آمده‌ به‌ او گفتند: "چرا شاگردان‌ یوحنا و شاگردان‌ فریسیان‌ روزه‌ می‌دارند و شاگردان‌ تو روزه‌ نمی‌دارند؟" عیسی‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: "آیا دعوت‌ شدگان‌ به‌ جشن‌ عروسی‌ تا هنگامی‌ كه‌ داماد نزد ایشان‌ است‌ می‌توانند روزه‌ بگیرند؟ تا زمانی‌ كه‌ آنان‌ داماد را با خود دارند نمی‌توانند روزه‌ بگیرند. ولی‌ ایامی‌ خواهد آمد كه‌ داماد از ایشان‌ گرفته‌ خواهد شد و آنگاه‌ در آن‌ روز، روزه‌ خواهند گرفت‌. هیچكس‌ تكه‌ای‌ از پارچه‌ نو را بر یك‌ جامه‌ كهنه‌ نمی‌دوزد و گرنه‌ تكه‌ نو، كهنه‌ را پاره‌ كرده‌ دریدگی‌ بدتر می‌شود. هیچكس‌ شراب‌ تازه‌ را در مشكی‌ كهنه‌ نمی‌ریزد و گرنه‌ شراب‌ مشك‌ را می‌تركاند و هم ‌شراب‌ و هم‌ مشك‌ از بین‌ می‌روند، بلكه‌ شراب‌ تازه‌ در مشك­ های‌ تازه‌!"
 
تعمق
از آنجایی‌ كه‌ عیسی‌ راستی‌ است‌ (یوحنا 14/ 6) و آمده‌ است‌ تا با شناساندن‌ راستی‌ به‌ انسانها، آنان‌ را آزاد سازد (ر. ك‌. به‌ یوحنا 8/ 32)، مخالفانش‌ سعی‌ می‌كند از طریق‌ دروغ‌ و تهمت‌ زدن‌ به‌ وی‌ با او مبارزه‌ كنند. آنان‌ در مورد عیسی‌ می‌گویند: "بعلزبول‌ دارد و به‌ یاری‌ رئیس‌ دیوها، دیوها را اخراج‌ می‌كند" (انجیل‌ امروز). عیسی‌ این‌ تهمت‌ آنان‌ را رد كرده‌ از ایشان‌  می‌پرسد: "چطور شیطان‌ می‌تواند شیطان‌ را بیرون‌ كند؟" او غیر منطقی‌ بودن‌ تهمت‌ مخالفانش‌ را اثبات‌ نموده‌، اخطار می‌كند كه‌ همه‌ گناهان‌ انسان‌ قابل‌ بخشایش‌ می‌باشند، جز گناه‌ علیه‌ روح‌­القدس‌ كه‌ روح‌ راستی‌ است‌. چنانچه‌ انسان‌ آگاهانه‌ و به خواسته‌ خود قلب‌ خویش‌ را به‌ روی‌ حقیقت‌ روح‌­القدس‌ ببندد، خود را از حقیقت‌ كه‌ می‌تواند او را از اسارت‌ جهل‌ و گناه‌ آزاد سازد، محروم‌ می‌نماید و در نتیجه‌ به‌ دست‌ خود درب‌ بخشایش‌ و نجات‌ را به‌ روی‌ خود می‌بندد.
ما نیز چنانچه‌ آگاهانه‌  قلب‌ خود را به‌ روی‌ حقیقت‌ تعالیم‌ مسیح‌ ببندیم‌ و نگذاریم‌ كه‌ روح‌القدس‌ در قلب‌ ما كار بكند، در این‌ خطر جدی‌ قرار می‌گیریم‌ كه‌ علیه‌ روح‌­القدس‌ كفر گوییم‌ و به خاطر احترامی‌ كه‌ خدا برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ ما قائل‌ است‌، خویشتن‌ را از بخشایش‌ و نجات‌ او محروم‌ كنیم‌.
٭ چگونه‌ سعی‌ می‌كنیم‌ قلب‌ خود را به‌ روی‌ حقیقت‌ خداوند بگشاییم‌ و به خاطر خودخواهی‌ و لجاجت‌ مانع‌ فعالیت‌ روح‌­القدس‌ در زندگی‌ خود شویم‌؟
٭ از خداوند بخواهیم‌ كه‌ قلب‌ ما را هر چه‌ بیشتر انعطاف ­پذیر گرداند تا در شناخت‌ حقیقت‌ رشد كنیم‌ و به‌ راستی‌ آزاد گردیم‌.