در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

 


نان روزانه

📚 قرائت پنجشنبه - ۱۹ می ۲۰۲۲ - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

 
قرائت اول - اعمال رسولان 15/ 7-21
بخشی از كتاب اعمال رسولان
چون‌ بحثی‌ شدید در گرفت‌ پطرس‌ برخاست‌ و به‌ ایشان‌ گفت‌: ای‌ براداران‌، شما آگاهید كه‌از اولین‌ روزها خدا از میان‌ شما برگزید تا اینكه‌امتها كلام‌ انجیل‌ را از دهان‌ من‌ بشنوند و ایمان‌ آورند. و خدا كه‌ قلوب‌ را میشناسد به‌ایشان‌ شهادت‌ داد به‌اینكه‌ روح‌القدس‌ را به‌ایشان‌ داد، درست‌ همانگونه‌ كه‌ به‌ ما داده‌ بود. و هیچگونه‌ تبعیضی‌ بین‌ آنان‌ و ما قائل‌ نشد، زیرا قلوب‌ آنها را توسط‌ ایمان‌ پاك‌ ساخته‌ است‌. پس‌ حالا چرا خدا را آزمایش‌ كرده‌ یوغی‌ برگردن‌ شاگردان‌ می‌نهید كه‌ نه‌ پدران‌ ما و نه‌ ما قدرت‌ تحمل‌ آنرا نداشته‌ایم‌؟ همچنین‌ از طریق‌ فیض‌ خداوند است‌ كه‌ ما ایمان‌ داریم‌ و نجات‌ می‌ یابیم‌، همانند آنان‌. تمام‌ جماعت‌ ساكت‌ بودند و به‌ پولس‌ و برنابا گوش‌ می‌دادند كه‌ تمام‌ آنچه‌ را كه‌ خدا از آیات‌ و اعمال‌ شگفت‌ از طریق‌ آنان‌ در میان‌ امتها بجا آورده‌ بود تعریف‌ می‌كردند. پس‌ از آنكه‌ ساكت‌ شدند یعقوب‌ به‌ سخن‌ گفتن‌ پرداخته‌ گفت‌: "ای‌ برادران‌، به‌ من‌ گوش‌ دهید: شمعون‌ برای‌ شما تعریف‌ كرد كه‌ چگونه‌ خدا ابتدا به‌ دیدار امتها آمد تا از ایشان‌ قومی‌ را بگیرد كه‌ به‌ نام‌ او باشد. و این‌ مطابق‌ كلام‌ انبیا است‌، طبق‌ آنچه‌ كه‌ نوشته‌ شده‌: پس‌ از این‌ باز خواهم‌ گشت‌ و خیمه‌ داود را كه‌افتاده‌ بود باز بنا می‌كنم‌ و خرابیهای‌ آنرا بنا می‌نمایم‌ و آنرا بر پا خواهم‌ ساخت‌ تا این‌ كه‌ سایر انسانها خداوند را بجویند و همچنین‌ همه‌ امتهایی‌ كه‌ به‌ نام‌ من‌ خوانده‌ می‌شوند این‌ را خداوندی‌ می‌گوید كه‌این‌ چیزها را از ابتدای‌ زمان‌ شناسانده‌ است‌. این‌ رو رأی‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ نباید آنانی‌ را كه‌از امتها به‌ خداوند روی‌ می‌آورند نگران‌ ساخت‌. بلكه‌ فقط‌ به‌ آنان‌ بنویسیم‌ كه‌از آلودگی‌ بتها و زنا و گوشت‌ حیوانات‌ خفه‌ شده‌ و خون‌ پرهیز نمایند،  زیرا از نسلهای‌ پیشین‌ موسی‌ در هر شهر موعظه‌ كنندگانی‌ را دارد كه‌ آن‌ را هر سبت‌ در كنایس‌ می‌خوانند".
این است سخن خدا. - خدا را سپاس باد.
 
مزمور برگردان - مزمور 96
 
یهوه‌ را سرود تازه‌ بسرایید! 
ای‌ تمامی‌ زمین‌ خداوند را بسرایید!
خداوند را بسرایید و نام‌ او را متبارك‌ خوانید! 
 
روز به‌ روز نجات‌ او را اعلام‌ نمایید.
در میان‌ امت‌ها جلال‌ او را ذكر كنید 
و كارهای‌ عجیب‌ او را در جمیع‌ قومها.  
 
در میان‌ امت‌ها گویید خداوند سلطنت‌ گرفته‌ است‌. 
ربع‌ مسكون‌ نیز پایدار شد 
و جنبش‌ نخواهد خورد. 
قومها را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد نمود. 
 
سرود قبل از انجیل -  یوحنا 10 /27
 هللویا- گوسفندان‌ من‌ صدای‌ مرا می‌شنوند و من‌ آنان‌ را می‌شناسم‌ و آنان‌ از پی‌ من‌ می‌آیند - هللویا.
 
انجیل یوحنا 15 /9-11
بخشی از انجیل یوحنا       - درود بر تو ای خداوند.
همانگونه‌ كه‌ پدر مرا دوست‌ داشته‌، من‌ نیز شما را دوست‌ داشته‌ام‌. در محبت‌ من‌ بمانید. اگر فرامین‌ مرا نگاه‌ دارید، در محبت‌ من‌ خواهید ماند، همانگونه‌ كه‌ من‌ فرامین‌ پدر خود را نگاه‌ داشته‌ام‌ و در محبت‌ او می‌مانم‌.  این‌ چیزها را به‌ شما گفتم‌ تا شادی‌ من‌ در شما باشد و شادی‌ شما كامل‌ گردد.
این است سخن خدا. - ستایش بر تو، ای مسیح.
 
تعمق
حضرت‌ یوحنا در انجیل‌ امروز دلیل‌ آمدن‌ عیسی‌ را در میان‌ ما بیان‌ می‌كند: او آمده‌ است‌ تا با دعوت‌ كردن‌ ما به‌ زیستن‌ در اتحاد با خدا، در شادی‌ او سهیم‌ گردیم‌. همه‌ ما این‌ واقعیت‌ را تجربه‌ می‌كنیم كه‌ حتی‌ در بهترین‌ لذت­ ها و شادی­ های‌ انسانی‌، یك‌ جنبه‌ پوچ‌ و زودگذر وجود دارد. تنها وفاداری‌ به‌ مسیح‌ می‌تواند یك‌ شادمانی‌ جاویدان‌ به‌ ما عطا كند. آگاهی‌ از این‌ واقعیت‌ كه‌ خداوند ما را دوست‌ دارد و زیستن‌ در محبت‌ پدر و پسر، سرچشمه‌ شادی‌ واقعی‌ است‌ كه‌ هیچ‌ عاملی‌ نمی‌تواند آن‌ را از ما بگیرد.
٭ در مورد این‌ آیه‌ تعمق‌ كنید: "همانگونه‌ كه‌ پدر مرا دوست‌ داشته‌، من‌ نیز شما را دوست‌ داشته‌ام‌." در زندگی‌ خود چگونه‌ به‌ این‌ محبت‌ پاسخ‌ می‌گویید؟
٭ آیا شادی‌ مسیح‌ در قلب‌ شما هست‌ یا خیر؟ اگر جواب‌ شما خیر است‌، چه‌ تغییراتی‌ باید در ارزش­ ها و معیارهای‌ زندگی‌ خود به وجود آورید تا از این‌ شادی‌ برخوردار شوید؟
٭ برای‌ این‌ فیض‌ دعا كنید كه‌ كلام‌ و فرمان ­های‌ مسیح‌ را نگاه‌ دارید تا شادی‌ او در شما باشد و شادی‌ شما كامل‌ گردد.